terug naar overzicht

Opnieuw positieve waardering dienstverlening JOOST

Donderdag 19 november 2020

Inmiddels is Woonstichting JOOST ruim 1 jaar oud. Hoe doen we het ten opzichte van andere corporaties in de sector? De jaarlijkse Aedes Benchmark geeft ons een goed beeld. We scoren hoog op de onderdelen Beschikbaarheid en Betaalbaarheid, namelijk beide een A-score. Ook op het gebied van Duurzaamheid behalen we een mooie B-score (vorig jaar nog een C-score). En onze dienstverlening wordt door onze huurders nog steeds positief gewaardeerd met mooi gemiddelde van 7,7.

Bekijk hier de Benchmark van JOOST in PDF.

Aedes benchmark

De resultaten van de Aedes Benchmark 2020 werden vandaag, donderdag 19 november, door Aedes openbaar gemaakt. Aedes is de branchevereniging voor alle woningcorporaties in Nederland. De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers uit 2020. Er worden in de benchmark geen cijfers maar letters toegekend. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld.

We scoren beter in vergelijking met 2019

Directeur-bestuurder Rob Dekker: “Onze score is ten opzichte van vorig jaar – die we zagen als een nulmeting – overall verbeterd. Met de hoge scores op de onderdelen Beschikbaarheid en Betaalbaarheid, een B-score op het gebied van Duurzaamheid en een mooie waardering van onze huurders voor onze dienstverlening zijn we uiteraard blij.”

Hoge score Beschikbaarheid en Betaalbaarheid

We scoren hoog op de onderdelen Beschikbaarheid en Betaalbaarheid, namelijk beide een A-score. Deze onderdelen geven inzicht in de hoeveelheid woningen die wij voor onze doelgroepen beschikbaar hebben en de betaalbaarheid van onze woningen. Rob Dekker: “We scoren hier hoog, omdat de kwaliteit van onze woningen in verhouding tot de huurprijs goed is. Ook hebben we afgelopen jaar, evenals andere jaren, een relatief lage huurverhoging doorgevoerd. Dat levert uiteindelijk een mooie score op.”

We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen

Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit van onze woningen. Per woning investeren wij gemiddeld € 2.827. Dat is meer dan het gemiddelde in de sector. “Dat is goed te verklaren”, vertelt Rob Dekker. “We zijn een verbeterslag aan het maken in de energetische kwaliteit van een deel van ons bezit. Dus ook de komende jaren blijven we flink investeren in onderhoud. Jaarlijks gaan we ongeveer vijfhonderd woningen verduurzamen. Het gaat hierbij om grote en kleine aanpassingen. Met deze verduurzaming leveren we enerzijds een bijdrage aan terugdringing van de CO2-uitstoot, anderzijds beïnvloeden we er positief de energielasten en het wooncomfort van onze huurders mee.” Uit de cijfers blijkt ook dat onze huurders de woningkwaliteit positief ervaren. Hiervoor krijgen we gemiddeld een B-score.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda

We hebben binnen JOOST veel aandacht voor Duurzaamheid. Dit komt dit jaar ook tot uiting in de benchmark-score met een mooie B-score. Vorig jaar scoorden we hier nog een C. Rob Dekker: “Duurzaamheid is bij ons niet langer een onderwerp dat we ‘erbij’ doen als we onze woningen onderhouden. Het thema is volwassen geworden vanwege de urgentie. Het staat permanent bij ons hoog op de agenda.”

Positieve waardering van onze huurders voor onze dienstverlening

Op het prestatieveld Huurdersoordeel worden we beoordeeld met gemiddeld een B. Ook hier scoren we hoger ten opzichte van 2019, toen we een C scoorden. We krijgen mooie rapportcijfers. Huurders die bij ons een reparatieverzoek hebben gemeld, waarderen ons gemiddeld met een 7,7. Ook onze vertrekkende huurders beoordelen onze dienstverlening met een 7,7. En onze nieuwe huurders waarderen onze dienstverlening zelfs met gemiddeld een 7,8.

Bedrijfslasten

Uit de benchmark blijkt dat onze bedrijfslasten per verhuurde woning relatief hoog zijn, namelijk € 1.065. In de sector ligt het gemiddelde op € 828. Dit heeft vooral nog te maken met de extra kosten die we hebben moeten maken vanwege de fusie.

Aedes-benchmark 2020

Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de benchmark van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.

Meer informatie over de Aedes-benchmark vind je op de website van Aedes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties