Kunnen wij u helpen?

Commissies

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft drie commissies: een selectie- en remuneratiecommissie, een Commissie Maatschappelijk Presteren en een auditcommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de raad van commissarissen voor.

Selectie- en remuneratiecommissie

De selectie- en remunratiecommissie adviseert de RvC omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de bestuurder en leden van de RvC en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

De rol, taak, verantwoordelijkheid en samenstelling van deze commissie is omschreven in ons reglement voor de Selectie- en Remuneratiecommissie.

Commissie Maatschappelijk Presteren

De Commissie Maatschappelijk Presteren adviseert de RvC omtrent het volkshuisvesting beleid, het strategische voorraadbeleid, de transformatieopgave en de investeringsbesluiten in nieuwbouw en herstructurering.

De rol, taak, verantwoordelijkheid en samenstelling van deze commissie is omschreven in ons reglement voor de Commissie Maatschappelijk Presteren.

Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert de RvC omtrent hun (financiële) taak en bereidt besluitvorming voor. Daaronder vallen onder andere het toezicht op interne risico- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes, informatieverwerving- en verschaffing en contact en toezicht op de interne en externe accountantsdiensten.

De rol, taak, verantwoordelijkheid en samenstelling van deze commissie is omschreven in ons reglement voor de Auditcommissie.

 

 

 

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Kijk hier voor wat u waar kunt melden.

Of bel 088 008 14 00 of stuur een e-mail naar reparatieverzoek@wonenbijJOOST.nl.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Door op accepteren te klikken, geeft u toestemming voor alle type cookies op onze website.

Bekijk cookiebeleid | Sluiten
Wijzig uw voorkeur