Gedragscode

Bij Woonstichting JOOST hebben wij een eigen integriteitscode voor medewerkers. Deze gedragscode gaat vooral over:

  • hoe we met elkaar omgaan
  • hoe we met anderen buiten de organisatie omgaan
  • hoe we met de spullen van anderen omgaan
  • hoe we met (vertrouwelijke) informatie omgaan

De gedragscode maakt ons bewust van de waarden en normen die gelden binnen onze organisatie.

Bekijk integriteitscode voor medewerkers

Aedes Governancecode

Wij zijn ook lid van de Aedes Governancecode. Hierin staan ook afspraken over hoe wij werken.

Bekijk Aedes Governancecode

Wat mag u van ons verwachten? En wat verwachten wij van u?

Eerlijk en integer handelen vraagt iets van onze medewerkers, onze organisatie en ook van onze relaties. Wij vragen daarom aan onze relaties:

  • zich te houden aan de afspraken;
  • onze mensen te ondersteunen bij de uitvoering van de afspraken;
  • ze zeker niet in verleiding te brengen hiervan af te wijken.