Kunnen wij u helpen?

Raad van Commissarissen

De directeur-bestuurder leidt Woonstichting JOOST. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Hieronder leest u daar meer over.

Zakelijke afspraken

In het Bestuursreglement staan de zakelijke afspraken tussen de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Van links naar rechts: Thomas Swinkels, Harry van de Kerkhof, Anneke Bode, Ankie Hendriks en Giel Janssens.

Hier vindt u een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen, hun nevenfuncties en rooster van aftreden.

Nieuwe leden en reglement

In het Reglement voor de Raad van Commissarissen staan alle afspraken over het werk van de Raad van Commissarissen. In de profielschets  staat waaraan  nieuwe leden voldoen en de procedure voor het werven en selecteren van nieuwe leden.

Commissies

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft drie commissies: een selectie- en remuneratiecommissie, een Commissie Maatschappelijk Presteren en een auditcommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de raad van commissarissen voor.

Visie op besturen en toezicht houden

De Governancecode 2015 vraagt van de RvC en het bestuur dat zij een visie hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. Klik hier voor de visie van de RvC en het bestuur van woonstichting JOOST.

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Kijk hier voor wat u waar kunt melden.

Of bel 088 008 14 00 of stuur een e-mail naar reparatieverzoek@wonenbijJOOST.nl.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Door op accepteren te klikken, geeft u toestemming voor alle type cookies op onze website.

Bekijk cookiebeleid | Sluiten
Wijzig uw voorkeur