Visitatie

Woonstichting JOOST is lid van de Aedes Governancecode. Dat betekent dat wij één keer in de vier jaar onze maatschappelijke prestaties door een externe onafhankelijke commissie laten beoordelen. We noemen dat ook wel visiteren.

Woonstichting JOOST is in juli 2019 ontstaan door een fusie tussen St. Joseph en Kleine Meierij. De nieuwe Woonstichting JOOST is nog niet gevisiteerd. We starten hiermee najaar 2021. Het rapport is naar verwachting medio maart 2022 gereed.

Hieronder vindt u de resultaten van de visitatieonderzoeken die eerder bij St. Joseph en Kleine Meierij werden uitgevoerd.

Resultaat visitatie St. Joseph 2018

Het laatste visitatieonderzoek van St. Joseph werd uitgevoerd tussen november 2017 en maart 2018. St. Joseph heeft toen met trots kennisgenomen van de uitkomsten. Vier jaar eerder werd al positief gescoord op alle prestatievelden. Nu werd nog hoger gescoord, met rapportcijfers tussen een 7,3 tot zelfs een 7,9.

Lees bericht over visitatie maart 2018

Bekijk de korte versie van het visitatierapport

Resultaat visitatie Kleine Meierij 2015

De uitkomst van de visitatie die bij Kleine Meierij eind 2015 plaats vond, was ook meer dan positief. Alle geïnterviewde partners zijn tevreden over Kleine Meierij. Met de aanbevelingen uit het rapport, is Kleine Meierij de afgelopen jaren aan de slag gegaan.

Bekijk het visitatierapport