Nieuwsoverzicht

Sociale woningbouw Albinonistraat snel dichterbij

Samen met gemeente Boxtel zetten wij de schouders eronder om rond de zomer 2023 te kunnen starten met de bouw van 27 sociale huurwoningen in Boxtel. En wel op de Albinonistraat 86a, waar voorheen de basisschool De Beemden stond.

Nieuwe uitgave huurdersmagazine JOOST - najaar 2022

Dit weekend ontvangen al onze huurders de nieuwe uitgave van onze eigen JOOST op de deurmat. Dit is de eerste uitgave met een voorwoord van onze nieuwe directeur-bestuurder Marieke Vossen. Ze heeft al veel kennismakingsgesprekken gevoerd. Ook met huurders. "Die staan wat mij betreft voorop. Ik ben heel warm ontvangen. En ontmoet veel mensen met mooie verhalen en goede ideeën."

Plannen voor flexwoningen in Boxtel Oost

Samen met gemeente Boxtel hebben wij plannen om in Boxtel Oost op een deel van het huidige grasveld aan het Pastoor van Besouwplein – grenzend aan het parkeerterrein van Hoogheemflat 1 – twaalf zogenaamde flexwoningen te plaatsen.

Begroting 2023 gereed: we zitten op koers

Onze plannen voor 2023 zijn klaar, inclusief de begroting 2023-2027. Deze is 19 oktober  goedgekeurd door onze Raad van Commissarissen. We hebben een begroting met een flinke ambitie in nieuwbouw, groot onderhoud en duurzame verbeteringen.  Dat is ook logisch, want we hebben een flinke opgave. 

Onze directeur-bestuurder Marieke Vossen: ‘Huurders staan voorop’

Op 1 september 2022 werd Marieke Vossen (46) directeur-bestuurder van JOOST. Ze volgde die dag Rob Dekker op die met pensioen ging. Haar eerste weken bij JOOST stonden bol van kennismaken. Met collega’s, wethouders, allerlei andere partners “en natuurlijk huurders. Die staan wat mij betreft voorop”, vertelt ze. “Ook nu er ongelooflijk veel speelt.”

Samen biobloembollen planten

Woensdag 26 oktober hebben we samen met bewoners op Stapelen en Ten Breukelen en medewerkers van groen- en reïntegratiebedrijf  Van Weert ruim 2000 biobloembollen geplant. De bloembollen zijn geschonken vanuit een gezamenlijk inkoopproject van Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren (Velt) en de provincie Noord Brabant.

Tegels eruit, groen erin in Sparrenburg

In heel Nederland worden tijdens het NK Tegelwippen tegels vervangen door beplanting. Ook in de wijk Sparrenburg in Den Bosch. Op zaterdag 22 oktober gingen we daar samen aan de slag met buurtgenoten.

Op de koffie bij het wijkteam van JOOST

Huurders in Hintham hebben we op 25 oktober uitgenodigd om op de koffie te komen bij het wijkteam Hintham. We waren benieuwd wat ze vinden van de woning die ze huren en de omgeving waar ze wonen.

Zayaz en JOOST gaan samenwerken in STEK

Onlangs hebben JOOST en Zayaz een intentieverklaring getekend om de samenwerking te bezegelen. Zayaz werkt vanaf 2020 samen met gemeente ’s-Hertogenbosch aan de ontwikkeling van het woningbouwproject STEK: op de locatie Noordoosthoek in De Groote Wielen komen circa 205 houten erfwoningen verdeeld over twaalf erven.