Kunnen wij u helpen?

Kwaliteit

U wordt snel geholpen aan de telefoon…
U wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd…
U hoeft niet de hele dag te wachten op een reparateur…
Uw klacht wordt serieus genomen…
U wordt duidelijk en volledig geïnformeerd…

… want Woonstichting JOOST werkt volgens de Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector (KWH).

Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector

KWH helpt woningcorporaties om hun service te verbeteren.  Ze bekijkt de service door de ogen van de huurders. Algemene normen en waarden staan centraal. U moet dan denken aan vriendelijkheid, geduld, tijdigheid, fatsoenlijkheid, duidelijkheid, redelijkheid en respect. KWH beoordeelt steeds opnieuw of woningcorporaties aan de kwaliteitseisen voldoen. Dat doet zij door de mening van huurders te vragen. Zowel telefonisch als digitaal. Ze geeft een speciaal keurmerk uit: het KWH-Huurlabel.

Behaalde resultaten

De nieuwe organisatie Woonstichting JOOST is per 1 juli 2019 ontstaan uit St. Joseph en Kleine Meierij. Woonstichting St. Joseph heeft in 2018 het KWH-huurlabel behaald. Daarnaast heeft zij ook het Participatielabel. Dit label laat zien hoe bewoners(organisaties) bij de organisatie worden betrokken, of ze voldoende invloed hebben en of ze genoeg hulp krijgen.Woningstichting Kleine Meierij werkte volgens de kwaliteitsnormen van KWH.
Hieronder ziet u de laatst behaalde resultaten van woningstichting St. Joseph.

Wilt u meer weten over KWH?

Op de website van KWH vindt u meer informatie over het keurmerk.

Kwaliteit van de woonomgeving

Bij prettig wonen hoort ook een prettige buurt. Daar zetten we ons samen met de gemeente, welzijnswerk en politie voor in. Samen met bewonerscommissies werken we in de wijken aan verbeterprojecten. Ook u kunt ons helpen! Wilt u helpen of heeft u goede ideeën? Op onze ondersteuning kunt u rekenen! Kijk hier voor meer informatie. 

Reparatieverzoek

Reparatieverzoek

Is er iets kapot in uw woning? Kijk hier voor wat u waar kunt melden.

Of bel 088 008 14 00 of stuur een e-mail naar reparatieverzoek@wonenbijJOOST.nl.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig uw voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen