terug naar overzicht

Positieve waardering dienstverlening JOOST

Donderdag 21 november 2019 Positieve waardering dienstverlening JOOST

2019 is voor Woonstichting JOOST een bijzonder jaar: vanaf 1 juli ontstaan uit een fusie tussen Woonstichtingen St. Joseph uit Boxtel en Kleine Meierij uit Rosmalen. Met circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch zijn we letterlijk Thuis in de Meierij. De scores van de Aedes Benchmark zijn voor JOOST een goede 0-meting. We scoren hoog op Beschikbaarheid en Betaalbaarheid, namelijk een A-score. Ook wordt onze dienstverlening door onze huurders positief gewaardeerd. Nieuwe huurders waarderen onze dienstverlening zelfs met gemiddeld een 7,8.

Prima 0-meting voor nieuwe organisatie JOOST
De resultaten van de Aedes Benchmark 2019 werden vandaag, donderdag 21 november, door Aedes openbaar gemaakt. Aedes is de branchevereniging voor alle woningcorporaties in Nederland. De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers uit 2019. Er worden in de benchmark geen cijfers maar letters toegekend. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Wij kregen in deze benchmark dus één keer een A, één keer een B en drie keer een C. Directeur-bestuurder Rob Dekker: “Met de hoge score op het gebied van Beschikbaarheid en Betaalbaarheid en een mooie waardering van onze huurders voor onze dienstverlening zijn we uiteraard blij. De lagere scores zijn goed te verklaren op basis van de fusie afgelopen jaar. Dit is dus een prima 0-meting.”

Hoge score Beschikbaarheid en Betaalbaarheid
We scoren hoog op het gebied van Beschikbaarheid en Betaalbaarheid, namelijk een A-score. Dit prestatieveld geeft inzicht in de hoeveelheid woningen die wij voor onze doelgroepen beschikbaar hebben en de betaalbaarheid van onze woningen. Rob Dekker: “We scoren op dit prestatieveld hoog, omdat de kwaliteit van onze woningen in verhouding tot de huurprijs goed is. Ook hebben we afgelopen, evenals andere jaren, een relatief lage huurverhoging doorgevoerd. En we hebben naar verhouding meer woningen toegewezen aan huishoudens die een inkomen hadden onder de huurtoeslaggrens. Dat levert uiteindelijk een mooie A-score op.”

We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen
Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit van onze woningen. Per woning investeren wij gemiddeld € 2.286. Dat is iets minder ten opzichte van het gemiddelde in de sector. “Ook de komende jaren blijven we flink investeren in onderhoud”, vertelt Rob Dekker. “Naast grotere onderhoudsprojecten, gaan we jaarlijks ongeveer vijfhonderd woningen verduurzamen. Het gaat hierbij om grote en kleine aanpassingen. Met deze verduurzaming leveren we enerzijds een bijdrage aan terugdringing van de CO2-uitstoot, anderzijds beïnvloeden we er positief de energielasten van onze huurders mee.” Uit de cijfers blijkt ook dat onze huurders de woningkwaliteit positief ervaren. Hiervoor krijgen we gemiddeld een A-score.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda
We hebben binnen JOOST veel aandacht voor Duurzaamheid. Rob Dekker: “Dit komt dit jaar nog niet tot uiting in de benchmark-score, maar duurzaamheid’ is ook bij ons niet langer een onderwerp dat we ‘erbij’ doen als we onze woningen onderhouden. Het thema is volwassen geworden vanwege de urgentie. Het staat permanent bij ons hoog op de agenda.”

Positieve waardering van onze huurders voor onze dienstverlening
Op het prestatieveld Huurdersoordeel worden we beoordeeld met gemiddeld een C. Toch scoren we op dit onderdeel mooie rapportcijfers. Huurders die bij ons een reparatieverzoek hebben gemeld, waarderen ons gemiddeld met een 7,5, onze vertrekkende huurders beoordelen onze dienstverlening met een 7,6 en onze nieuwe huurders waarderen onze dienstverlening zelfs met gemiddeld een 7,8. Rob Dekker: “Rapportcijfers waar we uiteraard blij mee zijn.”

Bedrijfslasten
Uit de benchmark blijkt dat onze bedrijfslasten per verhuurde woning relatief hoog zijn, namelijk € 1.179. In de sector ligt het gemiddelde op € 785. Dit heeft vooral te maken met de extra kosten die we hebben moeten maken vanwege de fusie. Voor 2020 verwachten we hier dus zeker lager uit te komen.

Aedes-benchmark 2019
Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de Aedes-benchmark. Deze biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.

Download bovenstaande infographic (PDF).

Meer informatie over de Aedes-benchmark vind je op de website van Aedes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties