Groot onderhoud Sociaal Pension Boxtel

Het Sociaal Pension, een bijzondere woonlocatie voor mensen met financiële tegenslag of sociaal-maatschappelijke problemen, staat groot onderhoud te wachten. In 2020 is de collectie CV installatie al vervangen en verbeterden we de brandveiligheid. Maar de grote werkzaamheden moeten nog beginnen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart en we verwachten in maart 2021 te starten met de uitvoering.

Wat gaan we doen?

Op dit moment bestaat het complex uit 33 woningen (zelfstandige en onzelfstandige). We gaan enkele woningen samenvoegen waardoor er 29 zelfstandige woningen ontstaan. Deze worden allemaal voorzien van een eigen badkamer, keuken en toilet. Daarnaast gaan we o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Isoleren van het dak en de spouwmuren
  • Plaatsen HR++ glas
  • Buitenschilderwerk
  • Verder verbeteren brandveiligheid

Gastvrij in bijzondere woonlocatie Sociaal Pension

 

 

 

Projectleider Anita Busio
Projectopzichter Jos van den Broek
Projectconsulent Krien van Splunder
Aantal woningen 29
Oplevering September 2021