Herontwikkeling oud kantoor Rosmalen

We gaan ons oude kantoor in Rosmalen aan de Dorpsstraat 58 herontwikkelen tot een maatschappelijke bestemming. Hier komen 37 studio’s voor Linc naar Zorg. Deze organisatie biedt huisvesting aan jongeren met een zorgvraag.

Linc naar Zorg

De jongeren gaan hier op tijdelijke basis zelfstandig wonen en krijgen vanuit Linc naar Zorg ondersteuning op hun weg naar zelfstandig wonen. Er komt een gezamenlijke ruimte waar de jongeren, als zij dat willen, samen kunnen koken en eten. Linc naar Zorg streeft ernaar verbinding te maken met de buurt(genoten).

Planning

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeente. Ook hebben we overleg gehad met omwonenden. We verwachten in het najaar de omgevingsvergunning en de sloopvergunning te kunnen aanvragen. We hopen daarna eind van het jaar te kunnen starten met de bouw.

Wijk Dorpstraat
Waar gelegen? Rosmalen
Projectleider Frank de Bruijn
Aantal woningen 37 studio's voor Linc naar Zorg
Oplevering Januari 2023