terug naar overzicht

Samen werken aan sociale woningbouw

Maandag 11 december 2017 Samen werken aan sociale woningbouw

Op de foto (van links naar rechts): Rob Dekker (directeur-bestuurder St. Joseph), Peter van de Wiel (wethouder) en Ad Boleij (voorzitter HBV).

Aandacht voor betaalbaarheid, verduurzaming van woningen, de slaagkans voor starters vergroten, huisvesting van bijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen. Op die punten willen gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en Huurders Belangen Vereniging Boxtel (HBV) het komende jaar meer gaan inzetten. Dat is vastgelegd in de nieuwe Prestatieafspraken 2018.

Van Woonvisie naar Prestatieafspraken
Op basis van de Woonvisie wordt door ons in overleg met de HBV een bod uitgebracht. Hierin staat beschreven op welke manier wij als woonstichting willen bijdragen aan de woonvisie. Vervolgens zijn alle partijen om tafel gegaan om prestatieafspraken voor 2018 te actualiseren.

Aandacht voor betaalbaarheid
Wij vinden betaalbaarheid van onze woningen belangrijk. Daarom nemen wij elk jaar verschillende maatregelen om de woonlasten voor onze huurders te verlagen. Zo matigen wij ons inkomensafhankelijke huurbeleid voor de doelgroep met een inkomen tot € 40.349. De laagste inkomensgroep (op bijstands- en schuldsaneringsniveau) wordt helemaal ontzien. Deze groep krijgt geen jaarlijkse huurverhoging.

Duurzaam Boxtel
St. Joseph draagt ook bij aan de ambitieuze energiedoelstellingen van de gemeente Boxtel; Boxtel volledig energieneutraal in 2030. In 2018 volgt een scenario onderzoek voor energiebesparings- en opwekkingsmogelijkheden. Wij stellen een routekaart 2050 op waarin de benodigde stappen beschreven staan om dit doel te bereiken. Hierin trekken alle partijen samen op, versterken elkaar en wordt informatie transparant gedeeld. In 2018-2020 wordt de eerste collectieve zonnepanelenweide gerealiseerd.

Verduurzaming van woningen
Ook bij investeringen in sociale huurwoningen zetten wij in op verduurzaming, waarbij vóór 2025 alle huurwoningen een energie-index < 1,2 (label B/A) hebben. Om de servicekosten te verlagen, plaatsen we jaarlijks zonnepanelen op gestapelde complexen. Nog dit jaar wordt het 4000ste paneel geplaatst. De stroom die deze zonnepanelen opleveren, is bestemd voor de algemene ruimtes van deze gebouwen. Bewoners betalen daardoor straks minder servicekosten.

Toename aantal huurwoningen
De toename van de woningvoorraad is echter een grote uitdaging vanwege de beperkte grond waarover de gemeente en St. Joseph beschikken. Wij realiseren in de periode 2018-2019 circa 65 nieuwe huurwoningen: 20 aan het Ronduutje, 22 op het terrein van De Kleine Aarde en 25 aan de Albinonistraat. Daarnaast komen er nog 33 nieuwe woningen in Breukelen. In de periode 2020-2025 ligt de totale nieuwbouwopgave tussen de 200 en 500 woningen.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Tot slot onderzoeken wij samen met gemeente Boxtel de haalbaarheid om mensen die structureel overlast veroorzaken in een nieuwe woonvorm te huisvesten. Een thema dat steeds actueler wordt en waarbij het vooral belangrijk is dat alle betrokken partijen hierin samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties