terug naar overzicht

Sleuteloverdracht De Kleine Aarde

Donderdag 21 juli 2022 Sleuteloverdracht De Kleine Aarde

In de ochtend van 21 juli is De Kleine Aarde officieel gepasseerd bij de notaris. Stichting DB Grondbeheer is hiermee eigenaar geworden. Aansluitend op de ondertekening bij de notaris, vond op het gemeentehuis de officiële sleuteloverdracht plaats door wethouder Désiré van Laarhoven aan initiatiefnemer van De Plaatsen Geert van der Veer. Wethouder Désiré van Laarhoven: “Hiermee is voor de gemeente definitief een markant stuk duurzame geschiedenis overgedragen aan een partij die het gedachtengoed van De Kleine Aarde op eigen wijze een nieuwe impuls geeft.”

Plaats De Kleine Aarde

De nieuwe eigenaar Stichting BD Grondbeheer geeft De Kleine Aarde langdurig in erfpacht uit aan Stichting De Plaatsen voor realisatie van Plaats De Kleine Aarde. Plaats de Kleine Aarde levert een bijdrage aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen.

Met samenleving

De financiering voor de aankoop en renovatie van de gebouwen op De Kleine Aarde is deels opgehaald bij particuliere investeerders. Dit om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om deel uit te maken van deze beweging. Investeerders worden lid van Coöperatie Plaats De Kleine Aarde. Coöperatieleden krijgen het recht en de mogelijkheid om actief mee te doen en denken aan de ontwikkeling van De Kleine Aarde.

Start verbouwing en activiteiten

Na 1 oktober gaan de verbouwingswerkzaamheden van start. De eerste bouwactiviteiten zullen na de zomervakantie starten. Tot die tijd biedt De Kleine Aarde tijdelijk onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is overeenstemming met BD Grondbeheer/De Plaatsen over opvang van vluchtelingen tot 1 oktober.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties