terug naar overzicht

Succesvolle bijeenkomst ‘Hoe om te gaan met ‘Enge Buren?’

Donderdag 22 juni 2017 Succesvolle bijeenkomst ‘Hoe om te gaan met ‘Enge Buren?’
Op 20 juni organiseerden wij speciaal voor huurders en huurderscommissies in de Spiegeltent in Park Stapelen een bijeenkomst met als thema ‘Enge Buren’. Steeds vaker worden bewoners, maar ook wij als woonstichting, geconfronteerd met een kwetsbare, bijzondere of verwarde buur.

Hoe komt dit? En hoe ga je hier dan mee om? Wat kan en doen andere instanties? Helder Theater gaf in verschillende sketches op een ludieke en interactieve manier een kijkje in het leven van de ‘enge buur’. Met als doel: tips voor huurders en een stukje bewustwording.

Steeds meer verwarde mensen
Sinds de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. Ruim 65.000 meldingen kwamen er in 2015 bij de politie binnen, een stijging van 65% ten opzichte van vijf jaar geleden. Ook Woonstichting St. Joseph komt verwarde en kwetsbare buren tegen in de wijk. Voldoende reden voor St. Joseph om hierover samen met huurders in gesprek te gaan.

Grote interesse voor dit actuele onderwerp
Dat er grote interesse is voor dit actuele onderwerp bleek wel uit de hoge opkomst. Ondanks het tropische weer waren er ruim 150 huurders. Vanwege het prachtige weer weken we uit naar het park in plaats van in de Spiegeltent. De prachtige omgeving en het mooie zomerweer zorgden voor een ongedwongen sfeer waarin we huurders konden laten zien waar St. Joseph dagelijks mee te maken krijgt.

Wat te doen als een nieuwe buurman overlast veroorzaakt?
Na een kopje soep, een pasteitje en een broodje maakten de huurders kennis met buurvrouw Anette. Een nette dame die in een appartement woont. Ze heeft sinds kort een nieuwe buurman die veel herrie maakt en zich volgens de buurvrouw vreemd gedraagt. De buurman daarentegen is zich van geen kwaad bewust. Na jarenlang in een kraakpand te hebben gewoond is hij dolblij met zijn nieuwe eigen woning. En hij wil dan ook graag met zijn buurvrouw kennis maken. Die staat daar echter niet voor open. Met zijn alcoholverslaving, waarvoor hij inmiddels in behandeling is en zijn liefde voor timmeren en harde muziek maakt hij zich niet geliefd bij de buurvrouw. De acteurs van Helder Theater zetten de verschillende typetjes uitstekend neer, wat met regelmaat leidde tot gelach vanuit het publiek.

Probeer eerst zelf in gesprek te gaan.
Het publiek is het al gauw eens: in deze situatie kun je gerust in gesprek met de buurman. “Zo leer je elkaar kennen en kom je er achter waardoor de overlast wordt veroorzaakt”, aldus een aanwezige huurder. Sandra Biemans, wijkconsulent bij St. Joseph, geeft aan blij te zijn met deze reactie. “Ik word regelmatig door huurders gebeld die burenoverlast ervaren met de vraag: wat moet ik doen? Hoe kan ik dit het beste oplossen? Als acteur Anette mij zou bellen, zou ik haar het advies geven eerst met de buurman in gesprek te gaan. Lukt dat niet, dan is wellicht buurtbemiddeling een optie.” Els van Esch van Buurtbemiddeling bemiddelt tussen buren die er samen niet uitkomen. “Wij beslissen niet wat de beste oplossing is, maar wij vragen mensen om zelf de oplossing samen aan te dragen.” Wanneer Buurtbemiddeling niet het gewenste resultaat geeft, kan het Sociaal wijkteam Boxtel in beeld komen. Het Sociaal wijkteam bestaat uit verschillende partners waaronder gemeente, MEE, wijkverpleegkundigen en ContourdeTwern. Maar ook experts op afroep zoals bijvoorbeeld Cello, Bemoeizorg, woonstichting en politie.

Wat als het echt mis gaat bij de buren?
De acteurs brachten daarna nog een realistische scene in beeld. Twee buren ondervinden overlast van hun middelste buurman Joop. Zijn tuin ligt vol met rotzooi wat ongedierte aantrekt. De buurman heeft vooral in de nacht veel luidruchtig bezoek, handelt waarschijnlijk in wiet en bedreigt de buurvrouw met woorden. De buren durven de politie niet in te schakelen, uit angst voor reactie van de buurman.

Eerst op zoek gaan naar de oorzaak
Wijkagent Sven van Dijk, één van de vele partijen die ook aanwezig was, geeft aan dat zij in de praktijk dagelijks met dit soort problemen te maken hebben. “Belangrijk is dan eerst op zoek te gaan naar de oorzaak. Waarom vertonen mensen dit soort gedrag? En wij krijgen ook vaak van de overlastveroorzaker te horen: waarom komt de buurman niet eerst zelf bij mij.” Hij geeft aan dat je een bedreiging uiteraard altijd moet melden. “Dan kunnen we ook strafrechtelijk optreden.”
Een huurder uit de zaal maakt hierbij wel de kritische kanttekening dat dit vaak wel langdurige processen zijn. “Dat klopt helaas”, aldus de wijkagent. “Maar belangrijk is dat de verschillende instanties niet naar elkaar gaan wijzen. Om een probleem te kunnen oplossen heb je elkaar nodig: gemeente, politie en de woonstichting.”

Probleem aanpakken vanuit verschillende disciplines
Hoe belangrijk die samenwerking is tussen verschillende instanties bevestigt ook Leo van de Broek van Bemoeizorg. “Ik bemoei me met de mensen die niet geholpen willen worden. In een gesprek probeer ik dan te achterhalen waar het probleem zit en hoe we dit vanuit verschillende disciplines kunnen aanpakken. Denk hierbij aan maatschappelijk werk, verslavingszorg (Novadic), gehandicaptenzorg (zwakbegaafdheid) en psychiatrische zorg (GGZ). In de case van Joop kunnen we besluiten de voortuin op te ruimen. Op die manier kom je ook met hem in gesprek. Ook als iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt, komen wij in actie.”

Veel partijen betrokken bij burenoverlast
Veel huurders zijn niet op de hoogte van de hoeveelheid aan partijen die bij dit soort overlastzaken worden betrokken. “Heel interessant om dat een keer te horen”, stelt één van de bezoekers. Een ander punt dat wordt aangestipt, is dat voor veel mensen onduidelijk is waar ze eventuele klachten moeten melden. Sandra Biemans van St. Joseph geeft dan ook nadrukkelijk aan: “Je kunt ons altijd bellen voor advies! Maar voor ons is het belangrijkste dat je het ergens meldt. Dan gaat het balletje in elk geval rollen. De verschillende partijen weten elkaar onderling goed te vinden. We hebben soms zelfs wekelijks overleg met elkaar.

Huurder niet zomaar op straat zetten
“Waarom zetten jullie overlastveroorzaker niet gewoon hun woning uit” is ook een duidelijke vraag die leeft.. Willem van Wanrooij, wijkconsulent bij St. Joseph, geeft aan dat je dat niet zomaar kunt doen. “We hebben dan meerdere overlastmeldingen nodig. Op die manier bouwen we een dossier op. In overleg met onze partners kunnen we dan uiteindelijk een juridische procedure opstarten. Met als doel ontbinding van de huurovereenkomst. Krijgen we gelijk van de rechter, dan gaan we over tot ontruiming. Dat kan dus bij wanbetaling, maar ook bij overlast. Maar dat is wel aan vele voorwaarden verbonden. Gelukkig maar.”

Altijd in gesprek blijven met beide partijen
Een huurder vraagt zich terecht af of er ook wel voldoende aandacht is voor degene die de overlast ervaart. “Het gaat allemaal maar om de overlastveroorzaker. Maar wie zorgt er voor degene die de overlast ervaart?” Ook daarvoor heeft. St. Joseph zeker oog. Wijkconsulent Sandra: “ Wij zijn ons ervan bewust dat dit heel ingrijpend kan zijn voor buren. Zeker wanneer het om langdurige overlast gaat. Vaak kunnen we ook niet vertellen wat we doen, vanwege strenge privacy-voorwaarden. En dat maakt het lastig. Dat is ook eén van de redenen dat we deze bijeenkomst organiseerden. We willen u laten zien dat we achter de schermen met partners alles uit de kast halen om te zorgen dat u fijn kunt wonen. Maar soms lukt dat inderdaad niet. Of heeft het heel veel tijd nodig. “

Kom je er samen niet uit, bel ons!
St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen in een fijne omgeving. Inge Huisman, manager Sociaal beheer en Communicatie: “Wij hanteren hiervoor een pro actief beleid. De 2 wijkbeheerders zijn onze voelsprieten in de wijk. Zij signaleren al heel veel. De realiteit is helaas dat het aantal verwarde, bijzondere of kwetsbare huurders toeneemt. Door huurders tips te geven en te adviseren proberen wij te voorkomen dat situaties escaleren. Onze belangrijkste boodschap: Soms is het heel goed mogelijk om samen afspraken te maken, ondanks de verschillen. Maar komt u er samen niet uit? Weet dan dat wij altijd bereid zijn mee te denken. En met ons nog een hele hoop andere professionals in Boxtel.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties