terug naar overzicht

Thema avond over Wonen met Boxtelse politieke partijen

Woensdag 27 september 2017 Thema avond over Wonen met Boxtelse politieke partijen
Volgend jaar kiest de Boxtelse burger weer wie er in de gemeenteraad komt. Om alle politieke partijen mee te geven waar wij voor staan, organiseerden we 21 september een themabijeenkomst. We konden elkaar op diverse thema’s vinden. En dat is mooi. Want: samen krijgen we meer voor elkaar!

Bestuurder Rob Dekker ging als eerste kort in op onze organisatie, de politieke context en onze koers. Daarna vertelden onze collega’s over onze nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten en onze werkzaamheden en projecten op het gebied van sociaal beheer en duurzaamheid.

Gezamenlijke speerpunten thema wonen

Alle politieke partijen (Balans, CDA, Combinatie95, D66, Inbox, PvdA/Groen Links, SP en VVD) en leden van Huurders Belangenvereniging Boxtel (HBV) stuurden vooraf hun 3 belangrijkste speerpunten op het gebied van wonen toe. De partijprogramma’s bleken elkaar op verschillende punten te overlappen. Thema’s die iedereen belangrijk vindt, maar die ook dilemma’s opleveren. Daarover gingen we met elkaar in discussie.

Meer sociale huurwoningen

Alle partijen in Boxtel zijn het er over eens: er moet in Boxtel meer worden gebouwd. Maar waarom komt de bouwstroom niet op gang? Hoe kunnen we de projectsamenwerking beter stroomlijnen en samen gemeentelijke procedures versnellen? Het grootste dilemma is hier dat wij niet over grond beschikken om te bouwen en dat ook gemeente weinig grondposities heeft. In dat geval wordt het dus lastig om te bouwen. En dus is het belangrijk om hierin samen op te trekken. Wij zijn overigens van mening dat we niet op elke locatie hoeven te bouwen. De grotere toevoegingen aan de bestaande woningvoorraad liggen wat ons betreft vooral in de uitbreidingswijk Boxtel-Noord en betaalbare (starters)woningen toevoegen in de kernen Liempde en Lennisheuvel.

Focus ook op bijzondere doelgroepen

Sommige partijen willen meer aandacht voor senioren. Anderen richten zich meer op starters of bijzondere woongroepen. Wij willen ons de komende jaren vooral richten op speciale doelgroepen zoals GGZ-cliënten, mensen met ernstige psychisch aandoeningen (EPA), dementerenden en statushouders. Alleen in samenwerking met partijen kunnen we deze multi-problematiek het hoofd bieden en de leefbaarheid in onze wijken en kernen op orde houden. Wij werken op dit terrein ook nauw samen met de lokale en regionale zorgpartijen. En denken daarbij ook aan het gezamenlijk opzetten van woonconcepten als ‘Housing First’ voor de bekend staande ‘zorgwekkende zorgmijders’.

Zorg ook voor woningen voor het middensegment

Veel politieke partijen vinden het ook belangrijk dat wij ons richten op het middensegment. Dat zijn mensen die meer dan € 36.000 verdienen (dus teveel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen), maar minder dan € 40.000. Sinds de nieuwe woningwet zijn woningcorporaties echter gebonden aan regels. We moeten de bouw van woningen met een huurprijs van meer dan € 710 overlaten aan de markt. Pas als marktpartijen geen interesse hebben, mogen wij alsnog investeren. Wij vinden dat erg jammer. We zijn er namelijk van overtuigd, dat wanneer je gedoseerd woningen in alle categorieën toevoegt, je een doorstroom in de woningmarkt op gang brengt.De doorstroming van ouderen die nu in een te grote en/of een niet zorggeschikte woning wonen, proberen we nu te stimuleren via het project Maatwerk in Wonen.

Investeren in duurzame woonoplossingen

Een belangrijk speerpunt van veel politieke partijen is duurzaamheid. Ook wij investeren hier volop in. De ambitie om voor al onze sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal te zijn, is niet haalbaar. Wel hebben al onze bestaande huurwoningen in 2021 gemiddeld energielabel B, realiseren we nieuwbouw onder de noemer Nul Op de Meter (NOM) en gaan verder met het uitrollen van zonnepanelen bij de eengezinswoningen en gestapelde bouw. We zijn bovendien een sterk voorstander om mee te werken aan gasloze woningen.

Armoedebestrijding en betaalbaarheid

Naast bovengenoemde dilemma’s hebben wij nog een tweetal belangrijke speerpunten. Eén daarvan is armoedebestrijding en betaalbaarheid. Een groeiend aantal inwoners heeft namelijk moeite om financieel rond te komen. Dit is voor ons een grote zorg en vraagt om een stevige gezamenlijke aanpak. Door samen te werken met zowel de gemeente als maatschappelijke partners aan gerichte maatregelen (denk aan een goed functionerende schuldsanering, het meer uitwisselen van gegevens) voorkomen we dat mensen in de financiële problemen komen en verkleinen we het aantal inwoners met een betaalrisico.

Leefbaarheid in de wijken en kernen

Tot slot is ook leefbaarheid voor ons een belangrijk speerpunt. Om leefbaarheid op orde te houden, is voeling en contact met de wijk nodig. Iets waar wij de afgelopen tijd veel in hebben geïnvesteerd en dat ook de komende jaren zeker blijven doen. Want op die manier kan beter worden ingespeeld op signalen als een leefomgeving achteruit dreigt te gaan. In Boxtel hebben we met de structurele aanwezigheid van de wijkplatforms, de gemeentelijke wijkmanagers en wijkwethouders de afgelopen jaren een prima samenwerking opgebouwd. Gelukkig maar. Want: samen krijgen we meer voor elkaar!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties