terug naar overzicht

Thema avond wonen voor politiek Boxtel: ‘We moeten het samen doen’

Dinsdag 8 september 2020 Thema avond wonen voor politiek Boxtel: ‘We moeten het samen doen’

We zijn als nieuwe organisatie JOOST inmiddels ruim één jaar oud. Begin maart presenteerden we onze nieuwe koers: (ge)Woon als een goede buurman. Een koers die we ook graag wilden presenteren aan de Boxtelse politieke partijen. Waar leggen we de focus? Wat willen we de komende jaren samen bereiken? Ook samen met de nieuwe raadsleden. Want er komen in Boxtel binnenkort (18 november) vervroegde verkiezingen vanwege de gemeentelijke herindeling van de gemeente Haaren (Esch komt bij Boxtel). Donderdag 3 september organiseerden we daarom op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel een thema avond over wonen. Alle politieke partijen in Boxtel waren vertegenwoordigd. Zowel raadsleden als steunfractieleden. Ook leden van de Raad van Commissarissen van JOOST en de Huurdersraad van JOOST waren present.

Het was een inspirerende avond. Met als conclusie: ‘Stappen zetten op het gebied van bouwen, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid moeten we SAMEN doen’.

In gesprek over bouwen, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid

We gingen in gesprek aan de hand van de volgende 3 thema’s:

  • Thema 1: Hoe helpen we mensen samen aan een passende woning?
  • Thema 2: Hoe kunnen we samen onze duurzame ambities bereiken en toch onze woningen betaalbaar houden?
  • Thema 3: Hoe kunnen we samen de leefbaarheid in de wijken verbeteren?Duidelijk is in elk geval dat we dat samen moeten doen. Maar hoe? Waar kunnen we elkaar bij helpen?
DKA_discussieavond_3september2020-6
DKA_discussieavond_3september2020-21
DKA_discussieavond_3september2020-11

 

Thema 1: Hoe helpen we mensen samen aan een passende woning?

Sommige woningzoekenden moeten te lang wachten op een sociale huurwoning. Er moeten simpelweg woningen bij. Daar is iedereen het over eens. Hoe we dat in korte tijd kunnen realiseren, daar voerden we de discussie over. Starters kunnen we bijvoorbeeld helpen wanneer we tijdelijke woningen realiseren. Dat kan snel. Als voorbeeld werd genoemd om de mogelijkheden te bekijken van vrijkomende agrarische grond.

Ook werd gesproken over hoe we de doorstroming op gang kunnen brengen? JOOST heeft bijvoorbeeld De 65plus-verhuisregeling. En we bouwen steeds vaker levensloopbestendig, zoals bij Kloosterhof in Liempde en aan de Albinonistraat in Boxtel. Hierdoor kun je op de lange termijn alle doelgroepen in deze woningen huisvesten, ook gemixt. Maar we merken in de praktijk dat dit laatste vaak alleen werkt bij nieuwbouw en niet in bestaande bouw.

Verder werd voorgesteld om meer concrete afspraken te maken over het aantal sociale huurwoningen, ook in de nieuwe coalitieprogramma’s. En er werd gesproken over de ‘MogelijkMakers’.  Deze worden ook ingezet in de gemeente Heusden en die zorgen voor een positieve ontwikkeling. Een idee voor Boxtel? Bekijk hier het paneel met als thema: ‘Hoe helpen we mensen samen aan een passende woning. (PDF)’

 

Thema 2: Hoe kunnen we samen onze duurzame ambities bereiken en toch onze woningen betaalbaar houden?

Verduurzaming is één van onze belangrijkste opgaven. Zowel bij gemeente als bij JOOST. Tot 2025 gaat JOOST jaarlijks circa 500 woningen energetisch verbeteren. Maar verduurzaming is niet onze enige drijfveer. We doen dat ook vanwege de energierekening en de invloed daarvan op de toch al hoge woonlasten van onze huurders. Hoe we die woonlasten nog verder kunnen verlagen? Het idee werd geopperd om spullen te gaan delen. Dat gaan we doen bij De Kleine Aarde. Daar komt een centrale ruimte voor de wasmachine. Maar wellicht dat we dat in nog meer woongebouwen kunnen gaan doen.

Verduurzaming is in elk geval meer dan alleen ontstenen. Daar is iedereen het over eens. Er zijn heel veel plannen. Ook bij gemeente. En ook op het gebied van leefbaarheid. Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van elkaars plannen en dat we deze ook op elkaar laten aansluiten.
Wanneer wij woningen verduurzamen, focust JOOST zich op dit moment alleen op huurwoningen. Maar de eigenaren van koopwoningen – veelal in dezelfde straat – kunnen wij wellicht motiveren via de inzet van een Duurzaamheidslening. Dat gaan we samen met de gemeente verder uitwerken.

Wat we ook samen moeten oppakken is armoedebestrijding. De gemeente zet hiervoor coaches in, maar ook JOOST heeft samen met ContourdeTwern budgetcoaches beschikbaar. Goed om hier de samenwerking op te zoeken.
Ook werd gesproken over de Duurzaamheidscoaches waarmee JOOST nog dit jaar aan de slag gaat. Vrijwilligers die huurders van JOOST wegwijs maken op het gebied van duurzaamheid. Dat is geloofwaardiger, dan dat JOOST of gemeente dit verhaal zelf vertelt. Bekijk hier het paneel met als thema: ‘Hoe kunnen we samen onze duurzame ambities bereiken en toch onze woningen betaalbaar houden? (PDF)’

Thema 3: Hoe kunnen we samen de leefbaarheid in de wijken verbeteren?

Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen voortaan zo gewoon mogelijk in de wijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Ook de verschillen in hoe mensen willen wonen en leven nemen toe. Hierdoor vermindert de sociale cohesie. Dit vraagt dat wij steeds meer zichtbaar aanwezig zijn, zodat bewoners hun zorgen kunnen delen. En dat we zelf sneller kunnen signaleren als er iets mis is.

Ideeën die werden geopperd om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, waren onder andere een centraal meldpunt waar bewoners voor klachten en ideeën terecht kunnen. Belangrijk is ook om ontmoeting in de wijk te stimuleren. Wij doen dat met JOOST on Tour en onze buurtinformatiecentra. En door te faciliteren in ontmoetingsruimtes, zoals bij de Huiskamer op Hoogheem. Het zou mooi zijn als we zoiets op meerdere plaatsen kunnen faciliteren. Want bekend maakt immers bemind. Begrip is vaak een sleutelwoord.

Gesproken werd ook over onze signaalfunctie. Wij komen immers achter de voordeur bij veel huurders. Maar vanwege wet- en regelgeving (AVG) kunnen we dit niet altijd oppakken. Wat we wel kunnen doen is hierin faciliteren.

JOOST is een netwerkorganisatie. We concludeerden echter dat we de samenwerking met onze netwerkpartners nog meer moeten versterken. Schotten weghalen, met behoud van ieders expertise. Op die manier kunnen we met elkaar betere afspraken maken over noodzakelijke zorg en begeleiding en vaak grotere problemen voor zijn. Door krachten te bundelen, worden de lijntjes bovendien korter en staan we dus sterker. Bekijk hier het paneel met als thema: ‘Hoe kunnen we samen de leefbaarheid in de wijken verbeteren? (PDF)’

Stappen zetten op het gebied van bouwen, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid moeten we samen doen

Het was een inspirerende avond. Daar was iedereen het over eens. Dus we gaan zeker vaker een thema avond over Wonen organiseren. Begin 2021 gaan we graag verder in gesprek over deze en andere actuele onderwerpen. Want de conclusie is: willen we stappen maken op het gebied van bouwen, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid dan moeten we het samen doen.

DKA_discussieavond_3september2020-6
DKA_discussieavond_3september2020-17
DKA_discussieavond_3september2020-13
DKA_discussieavond_3september2020-12

Alle genodigden ontvingen vooraf ter voorbereiding een infographic met allerlei feiten over wonen in Boxtel.
Bekijk hier de infographic in PDF.

We lieten deze avond ook ons Koersplan zien in een verkorte animatie. De première hiervan was begin maart 2020 in Theater Het Perron in Rosmalen.

Bekijk onze nieuwe koers in een animatie:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties