terug naar overzicht

Trots op mooi resultaat in 4-jaarlijkse visitatie

Dinsdag 17 april 2018 Trots op mooi resultaat in 4-jaarlijkse visitatie

We hebben met trots kennisgenomen van de uitkomsten van de vierjaarlijkse visitatie. Vier jaar geleden scoorden wij al positief op alle prestatievelden. Nu scoren we nog hoger, met rapportcijfers tussen een 7,3 tot zelfs een 7,9.  “Natuurlijk zijn wij erg blij met deze mooie resultaten”, geeft directeur-bestuurder Rob Dekker aan. “We hebben er ook hard aan gewerkt om deze positie te bereiken. Maar voor ons blijft het contact met onze huurders en stakeholders het belangrijkste. Want zonder hen kunnen we niet bijdragen aan een mooier en duurzamer Boxtel.”

Bekijk hier de verkorte populaire versie. 

Presteren naar opgaven en ambities : 7,9
De visitatiecommissie oordeelt dat St. Joseph veel aandacht en budget heeft voor de kwaliteit van wijken en buurten. “Er zijn meerdere projecten voor bijzondere doelgroepen gerealiseerd of gestart. Ook werd een forse energiebesparing gerealiseerd, onder meer door zonnepanelen. De ambities zijn goed onderbouwd en sluiten aan bij de opgave in Boxtel en de regio.”
We bieden ruimte voor mensen door goed en betaalbaar wonen We zijn verheugd dat onze inspanningen op het gebied van nieuwbouw, groot onderhoud en duurzaamheid resultaat opleveren. “Daardoor kunnen we als St. Joseph bouwen aan onze missie: ruimte bieden voor mensen door goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken”, aldus Rob Dekker. “Ook dragen we graag ons steentje bij aan een schone wereld door onze woningen zoveel mogelijk energiezuinig te maken. Bijkomend voordeel van schone stroom is dat de energielasten voor huurders omlaag gaan. Daarmee draagt ‘duurzaamheid’ bij aan dat andere belangrijke doel: betaalbaarheid.”

Presteren naar vermogen : 7,3
“De financiële positie van St. Joseph is goed”, zo oordeelt de visitatiecommissie. “De woonstichting werkt ruim voldoende doelmatig in vergelijking met andere corporaties en zoekt actief naar mogelijkheden om de inzet van haar vermogen te vergroten.”
We zijn financieel gezond Van onze financieel gezonde positie profiteren ook onze huurders. Rob Dekker: “Zo hebben we onze financiële reserves in 2017 aangewend om de servicekosten te verlagen en om maatwerk woonoplossingen te bedenken voor mensen die niet zijn geholpen met alleen vaststaand beleid.”

Presteren volgens belanghebbenden : 7,9
De maatschappelijke prestaties van St. Joseph worden door belanghebbenden tussen een 7,8 en 8,4 beoordeeld. “Ook beoordelen de belanghebbenden de relatie met de corporatie als goed”, aldus de visitatiecommissie. “St. Joseph neemt de inbreng van belanghebbenden serieus bij het bepalen van beleid. De belanghebbenden geven St. Joseph wel de verbetersuggestie mee om de vermogensinzet in de regio verder uit te werken en de samenwerking met belanghebbenden verder te intensiveren.”

We werken nauw samen met partners
“We zijn blij dat onze partners de samenwerking net zo waarderen als we dat zelf doen,” vertelt Rob Dekker. “Zonder hen zouden we onze plannen nooit kunnen waarmaken. Het advies van de visitatiecommissie om de samenwerking nog verder te intensiveren, pakken we dan ook zeker op.”

Governance : 7,5
De visitatiecommissie heeft de besturingscyclus integraal bekeken en en concludeert dat er een continue wisselwerking is tussen visie, vertaling van doelen, monitoring en bijsturing. De visitatiecommissie geeft St. Joseph het advies om explicieter te maken hoe en in welke mate de resultaten van de zelfevaluatie worden opgevolgd.
Rob Dekker licht toe: “We gaan gebruik maken van de komende toetreding van nieuwe leden binnen de Raad van Commissarissen om de toezichtsvisie te herijken. Dit is ook het moment om de gewenste versterking van de adviesrol vanuit de strategische agenda van de raad meer vorm en ruimte geven.”

We blijven werken volgens De Bedoeling
De medewerkers van St. Joseph werken sinds 2016 aan ‘De Bedoeling’, gebaseerd op de gedachte dat teruggaan naar de kern van je bestaansrecht precies blootlegt ‘waar we het allemaal voor doen’. De visitatiecommissie is enthousiast over deze werkwijze, maar adviseert om te blijven vasthouden aan het gezamenlijk met medewerkers en belanghebbenden te evalueren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties