terug naar overzicht

Uitkomst visitatie: en nu aan de slag!

Woensdag 25 mei 2022 Uitkomst visitatie: en nu aan de slag!

Onlangs presenteerden wij de resultaten van onze visitatie. We kregen een gemiddeld rapportcijfer van een 7,9. Daar zijn we trots op. Maar er zijn natuurlijk ook verbeterpunten. Een belangrijke is om onze huurders(organisaties) en partners meer bij beleid te betrekken. Hiermee zijn we meteen aan de slag gegaan. Op donderdag 19 mei presenteerden we aan onze stakeholders de resultaten van onze visitatie en we vroegen hen: ‘Bij welke thema’s willen jullie graag betrokken worden? En hoe?’.

Bij welke thema wilt u worden betrokken?

Belangrijke thema’s die werden genoemd: seniorenhuisvesting en doorstroombeleid, woonruimteverdeling en toewijzing aan verschillende doelgroepen (met voorrang, senioren, starters) en onze opgave voor nieuwbouw, beleid rondom uitstroom uit zorg en maatschappelijke opvang, energetische versnelling (en wooncomfort), zichtbaarheid in de wijk en de digitalisering van onze dienstverlening. Een korte samenvatting van de belangrijkste punten vind je hieronder.

Tekst loopt door onder de afbeelding. 

Hans van Doorn-7109-HDR OPTIE
OPTIE 7061
Hans van Doorn-7069 OPTIE

‘Betrek de doelgroep meer bij senioren- en doorstroombeleid’

JOOST heeft nu een 65plus-verhuisregeling om de doorstroom van senioren van een eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement te stimuleren. We kregen het advies om te kijken of we deze doorstroomregeling breder kunnen gaan uitrollen, ook voor andere doelgroepen. Met betrekking tot seniorenhuisvesting kregen we het advies om de doelgroep senioren meer bij beleid te betrekken. Daardoor kunnen we beter inspelen op de vraag naar specifieke woningbehoeftes. Een voorstel is ook om bestaande woongebouwen vaker te labelen voor seniorenhuisvesting. Veel senioren vinden het toch fijn om bij elkaar te wonen.

‘Werk nog meer wijkgericht zodat je samen met partners het verschil kunt maken’

JOOST moet steeds vaker mensen met een rugzak huisvesten. Daar is vanuit de partners wel enige zorg over. Ook wij zien dat de druk in de wijken toeneemt. Zichtbaarheid in de wijken is daardoor extra belangrijk.– ook al kunnen we niet altijd handhaven – we kunnen vaak meer dan we denken. En dat moeten we dan ook samen met onze partners oppakken.

‘Houd bij de digitalisering van externe dienstverlening oog voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn’

We zijn volop bezig met de verdere digitalisering van haar dienstverlening. Onze partners gaven daarbij wel aan om oog te blijven houden voor de huurders die digitaal minder vaardig zijn. Die boodschap kregen we onlangs ook al mee vanuit het Luisterpanel. Wij hebben daar zeker aandacht voor.

Hoe wilt u betrokken worden?

We vroegen onze partners ook hoe zij graag betrokken willen worden bij de uitwerking van beleid. We werken nu al met Luisterpanels, dialoogsessies en bijeenkomsten. Maar welke mogelijkheden zien zij nog meer om bij het beleid van JOOST te worden betrokken. Enkele suggesties die werden gedaan:

  • Een mooi idee is om bij beleidsontwikkeling ‘winkelwagenmomentjes’ in te bouwen. Onze beleidsadviseurs gaan dan vooraf input ophalen bij huurders en partners. ‘Kom met een concreet voorstel. Maak dit visueel. Haal op een actieve manier input op. Bijvoorbeeld door op excursie te gaan naar een voorbeeldproject. Toets de visuele uitwerking en laat als JOOST weten wat de afwegingen zijn om tot het beleid te komen.’
  • Een ander idee: ‘Laat een gastpreker komen, zodat JOOST het niet alleen hoeft te doen. Zoek de samenwerking op. Ook met ‘Huurders van JOOST’. Zij worden soms nog te veel gezien als verlengstuk van JOOST.’ Het is dus ook belangrijk voor de Huurdersraad om zich op dit punt beter te profileren.
  • JOOST heeft intern de JOOST-Academie, die staat voor ‘collectief leren’. We kregen het advies om te onderzoeken of we deze ook kunnen inzetten voor partners.

We waarderen alle inbreng. En gaan bekijken hoe we dingen nog beter kunnen gaan doen.

Benieuwd naar onze resultaten? Onderstaande animatie geeft een korte impressie: ‘Gewoon als een goede buurman is zo gewoon nog niet!’.

Tekst loopt door onder de animatie.

 

Meer weten over de resultaten van onze visitatie? Bekijk dan het uitgebreide rapport:

Visitatie JOOST: ‘Gewoon als een buurman is zo gewoon nog niet’

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties