terug naar overzicht

Veel wijkideeën na onze oproep voor 100jarig jubileum

Dinsdag 16 april 2019 Veel wijkideeën na onze oproep voor 100jarig jubileum

Ter gelegenheid van ons 100jarig jubileum deden wij een oproep aan onze huurders om met mooie wijkideeën te komen. Nou, die kwamen er. Maar liefst 25 huurders stuurden een wijkidee in! Een groot aantal daarvan zelfs namens een groep bewoners of vanuit een bewonersvereniging.

Vernieuwing speeltuinen
Veel ideeën werden ingediend om een reeds bestaande speeltuin te vernieuwen of te verplaatsen. Hieruit blijkt dus dat hier veel behoefte aan is. Het beheer van de speeltuinen in Boxtel is in handen van de gemeente Boxtel. Zij gaan de komende maanden de bestaande speeltuinen opnieuw inventariseren. Met als doel om een beter verdeling te maken over de gemeente, rekening houdend met aantal en leeftijd van de kinderen in een bepaalde wijk. Mogelijke aanpassing van enkele speeltuinen worden hierin ook meegenomen.

Heel veel mooie ideeën
Andere ideeën die werden ingediend zijn de aanleg of vernieuwing van jeu de boulesbanen, het aanleggen of openstellen van een parkje of het plaatsen van een bankje. Ook werden 2 aanvragen ingediend voor het plaatsen van een AED. Die zijn inmiddels ingediend bij HeartSafe Boxtel.

Draagvlak vanuit de buurt
Onze wijkconsulenten gaan samen met de indieners bekijken welke ingediende wijkideeën haalbaar zijn en of er vanuit de buurt voldoende draagvlak is. We vinden het namelijk wel belangrijk dat een idee door buurtbewoners wordt gedragen, voordat we dit daadwerkelijk gaan uitvoeren. Wij houden u via onze eigen communicatiekanalen op de hoogte.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties