terug naar overzicht

Volgende stap in fusie tussen St. Joseph en Kleine Meierij

Dinsdag 8 januari 2019

Alle formaliteiten voor de aanvraag van de fusie bij de Autoriteit wonen (Aw) zijn afgewerkt en getekend. We hebben instemming van de huurders, hebben de adviezen van beide ondernemingsraden ontvangen, de zienswijzen van de verschillende gemeenten en alle stukken zijn door de beide RvC’s en bestuurders ondertekend. In de laatste week van december is de aanvraag voor de fusie naar de Aw de deur uitgegaan. Een volgende stap in het fusieproces.

De ministeriële goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties verwachten we over 3 maanden. De streefdatum voor het afronden van het gehele formele fusietraject is 30 juni 2019.

Wanneer de fusie doorgaat, ontstaat een krachtige organisatie van twee dorpse woningcorporaties met een breed woningaanbod en een breder dienstenpakket.

Lees ook de eerdere nieuwsberichten:
Onderzoek naar mogelijke fusie tussen St. Joseph en Kleine Meierij verloopt positief  en Onderzoek fusie woonstichtingen St. Joseph en Kleine Meierij

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties