terug naar overzicht

Wij geven mensen de ruimte ….

Donderdag 23 november 2017 Wij geven mensen de ruimte ….

Op 22 november organiseerden wij onze jaarlijkse bijeenkomst voor onze partners. Dit keer met als thema: wij geven mensen de ruimte. En deze keer een bijzondere locatie: Classic Parc. Inclusief een inspirerend programma.

Na het officiële welkomstwoord, vertelden verschillende collega’s kort over de highlights van afgelopen jaar. Waaronder onze plannen bij De Kleine Aarde, de aankoop van Elisabethsdael, verbinding zoeken in de wijk, het prestatiecontract met de gemeente, het verlagen van de woonlasten voor huurders en nieuwe communicatie uitingen.

Wervelende jongleershow

Daarna werd een wervelende jongleershow gegeven onder de noemer de kunst van het loslaten. Loslaten is immers nodig om mensen de ruimte te geven. Na de pauze kon iedereen zelf aan de slag met jongleerballen. Een hele kunst, zo bleek. Er vielen meer ballen op de grond dan dat ze in de lucht bleven hangen.

Keuzes maken
Vervolgens presenteerden wij een aantal scherpe keuzes waar wij voor staan. Waar ligt onze focus en doen wij de juiste dingen? De aanwezigen konden stemmen voor ja of nee door de jongleerballen richting de juiste baskets te gooien. Dit leverde interessante discussies op.

Focus op starters en senioren
Wij richten ons vooral op starters en senioren. Ook al betekent dit dat andere doelgroepen daardoor wellicht langer op een woning moeten wachten. Juist door voor deze doelgroepen te kiezen, breng je doorstroming op gang. Al blijft verhuizen voor senioren van een eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning een hele grote stap. Gelukkig bieden wij hiervoor wel speciale diensten aan, waaronder Maatwerk in Wonen en Ontzorgd Verhuizen. Juist om die stap voor senioren te vergemakkelijken.

Nieuwbouw vooral in de dorpen
Een andere keuze van St. Joseph is om op het gebied van nieuwbouw vooral te investeren in de uitbreidingswijk Boxtel-Noord en betaalbare (starters)woningen in de kernen Liempde en Lennisheuvel. Vooral de toevoeging van starterwoningen is volgens directeur-bestuurder Rob Dekker heel belangrijk om het voorzieningenniveau in een dorp op peil te houden.

Bouwen voor de middeninkomens
We willen ons met nieuwbouw niet alleen beperken tot onze kerntaak – het huisvesten van mensen met een laag inkomen – maar ook bouwen voor de middeninkomens. Die vallen nu vaak tussen wal en schip. Wanneer je ook die middengroep bedient, kun je namelijk doorstroming op gang brengen en komen er weer woningen vrij voor starters. Directeur-bestuurder Rob Dekker benadrukte wel dat we alleen in de vrije sector huurwoningen mogen realiseren als marktpartijen hierin niet willen investeren. We moeten immers rekening houden met bestaande wet- en regelgeving.

Hulp om financiële problemen te voorkomen
Een ander thema was of wij voldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat onze huurders in financiële problemen komen. Wij doen er in elk geval alles aan om die mensen in beeld te krijgen en met de juiste instanties in contact te brengen. Zo hebben we afgelopen jaar samen met ContourdeTwern, Huurders Belangen Vereniging Boxtel Budgetondersteuning opgezet. Laagdrempelige hulp aan huurders die grotere problemen kan voorkomen.

Signaalfunctie bij zorgmijders
Vooral dit laatste thema over zorgwekkende zorgmijders leverde de meeste discussie op. Is het een taak voor St. Joseph om ons voor deze doelgroep in te zetten? Wie neemt hierin de verantwoordelijkheid? En wie pakt de regierol. Er waren verschillende partijen aanwezig die hierbij nauw betrokken zijn, waaronder leden van het Sociaal Wijk Team (SWT), wijkagenten, gemeente en ContourdeTwern. Wij hebben als woningcorporatie in elk geval wel een signaalfunctie. Belangrijk is om op tijd de juiste partners in te schakelen. En dat we samen onze verantwoordelijkheid nemen. Vooral dit thema gaat wat ons betreft nog zeker een vervolg krijgen.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst! Hopelijk u ook.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties

  • Theodoor van Leeuwen schreef

    Een bijzondere bijeenkomst, dat was het. Bijzonder vanwege het afwisselende programma op een prima locatie. Ook bijzonder vanwege het feit dat een groep medewerkers van St. Joseph uit eigen werkervaringen een korte toelichting gaven. Zo ontstond een goed beeld van waar deze belangrijke organisatie voor staat. Dik compliment voor de voorbereiders en uitvoerders van deze mooie bijeenkomst!