terug naar overzicht

Een nieuwe start, een nieuwe koers: (ge)Woon als een goede buurman

Donderdag 5 maart 2020

Sinds 1 juli 2019 zijn wij Woonstichting JOOST. Deze nieuwe start betekent ook een nieuwe koers. Die koers noemen we: (ge)WOON als een goede buurman. Want dat is wat wij willen zijn voor onze bewoners. Een goede buurman, die dichtbij is, luistert, meedenkt en een handje helpt waar nodig.

Bekijk onze nieuwe koers in een animatie:

We dragen bij aan dorpen en buurten, waar mensen als een goede buurman met elkaar (kunnen) samenwonen. Dit vraagt steeds iets anders van ons. Het is maar net wie we voor ons hebben, wat anderen al doen en welk dorp het betreft. Daarom is dit koersplan geen gedetailleerde route, maar een koers met ruimte. Ruimte voor onze medewerkers, bewoners én partners.

Anders dan anders

Om deze reden maakten we dit koersplan ook anders dan anders. Onze medewerkers liepen voorop. Zij verkenden samen met huurders en collega’s van partnerorganisaties de belangrijkste vraagstukken voor de komende jaren. Niet van achter het bureau, maar daar waar het gebeurt; buiten in onze kernen. Onbevangen gingen ze op pad en lieten zich verwonderen. De verhalen en beelden waarmee ze terug kwamen, leidden tot heldere adviezen over wat te doen en te laten de komende jaren. Adviezen gevoed vanuit de alledaagse leefwereld. Dat is het fundament van onze koers. En het begin van een nieuwe manier van (samen)werken.

Onze koers in een notendop

Door samen verder te gaan als JOOST hebben we meer mogelijkheden om invulling te geven aan onze maatschappelijke opgave. Meer investeringskracht, zodat we versneld werk kunnen maken van verduurzaming en meer mensen kunnen voorzien van een passend dak boven het hoofd. Dat is en blijft onze kerntaak en hierin gaan we zichtbaar verschil maken de komende jaren.

Slim bundelen van krachten

Maar er is meer. Door het slim bundelen van krachten willen we als dorpse corporatie ook aan sociale investeringskracht winnen. Nóg beter lokaal verankerd zijn. Wij zijn de buurman, die ‘er gewoon is’ als je hem nodig hebt. Die op tijd doorheeft als er iets mis dreigt te gaan en daarop acteert. In nauwe samenwerking met anderen wel te verstaan. Want als ons één ding duidelijk is geworden in de aanloop naar dit koersplan, dan is het dat we het niet altijd alleen kunnen. Samen met anderen geven we invulling aan de woon- en samenlevingsvraagstukken van nu en straks.

Dat is waar wij aan werken de komende jaren. Vanuit een krachtige en professionele organisatie, die ruimte, vertrouwen, inspiratie en een steunende omgeving biedt aan medewerkers. Zodat zij iedere dag opnieuw worden uitgedaagd om voor bewoners het verschil te maken. Want zij zijn samen JOOST.

Onze strategie

Om invulling te geven aan onze visie hebben we zes strategische sporen benoemd.

Bekijk onze koers in een notendop in PDF.

Spoor 1. Natuurlijk duurzaam

Onze kerndoelen voor 2024:
1. Onze woningen stoten 20% minder CO2 uit en onze organisatie 30% minder.
2. Huurders hebben gemiddeld een lager energieverbruik en/of ervaren extra wooncomfort.
3. Onze duurzaamheidsinzet is verbonden aan de energie en inzet van bewoners en partners.

Spoor 2. Meer huishoudens op hun plek

Onze kerndoelen voor 2024:
1. We voegen minimaal 350 woningen toe aan onze woningportefeuille.
2. De slaagkansen van de verschillende doelgroepen zijn beter in evenwicht.
3. We beschikken waar nodig over woonoplossingen op maat, zoals tijdelijke woningen en nieuwe woonzorgconcepten.

Spoor 3. Samen voor de buurt

Onze kerndoelen voor 2024:
1. We kennen onze huurders en partners in de wijk en zij ons.
2. Ons sociaal beheer richt zich op plekken waar dat nodig is.
3. We hebben samen met partners bereikt, dat mensen met een zorgprofiel en hun buren prettig wonen.

Spoor 4. Grip op woonlasten

Onze kerndoelen voor 2024:
1. Door te sturen op totale woonlasten is de betaalbaarheid van het wonen verbeterd.
2. Het aantal betalingsherinneringen is met minimaal 30% afgenomen.
3. Onze medewerkers hebben een rol in het signaleren van (mogelijke) betaalproblemen.

Spoor 5. Oog voor verschil

Onze kerndoelen voor 2024:
1. De bewoner bepaalt hoe en wanneer hij diensten van ons afneemt. Processen zijn transparant, met ruimte voor eigen keuzes.
2. We scoren bovengemiddeld op klanttevredenheid t.o.v. vergelijkbare corporaties.
3. Onze huurders denken en doen met ons mee op thema’s die er voor hen toe doen, op een manier die hen past.

Spoor 6. Netwerkorganisatie met ruimte

Onze kerndoelen voor 2024:
1. We werken (samen) vanuit ons JOOST-DNA, zodat de huurder vertrekpunt is voor ons dagelijkse doen en laten.
2. Onze medewerkers ervaren de leiderschapsstijl en organisatie-inrichting als steunend aan hun rol.
3. Effectief netwerken is vanzelfsprekend voor ons: binnen én buiten.

Ons volledige Koersplan kunt u hieronder bekijken.

In het maakproces van dit koersplan hebben we een andere manier van (samen)werken verkend. Ontmoetingen met bewoners en partners stonden centraal. Zoveel mogelijk op de plekken waar het gebeurt. Midden in de samenleving. Want daar willen wij staan. Als een goede buurman. Wij hopen dat we hiermee ook onze partners inspireren om met ons mee te doen. Op weg naar een gezamenlijke visie op de maatschappelijke opgave en één maatschappelijke agenda om hier vervolgens samen invulling aan te geven.

(ge)Woon als een goede buurman: Tot ziens bij JOOST!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties