Huurdersorganisaties

Woonstichting JOOST betrekt haar huurders nauw bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk om de kwaliteit en het draagvlak voor onze dienstverlening voortdurend te kunnen verbeteren. Wij hebben daarom regelmatig overleg met onze huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

Op dit moment hebben wij nog 2 overkoepelende huurdersorganisaties. In de regio Rosmalen (voorheen Kleine Meierij) is dat Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij. In de regio Boxtel (voorheen St. Joseph) hebben we Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde (HBV). Zij vertegenwoordigen u als huurder bij overleg met ons over beleidsmatige onderwerpen die voor u van belang zijn. De bijzondere positie van deze huurdersvertegenwoordiging komt tot uitdrukking in een adviesrecht (en soms zelfs instemmingsrecht), bijvoorbeeld over ons huurbeleid. Maar we praten met hen ook over bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud van woningen en leefbaarheid in de wijken. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst.

Op dit moment bekijken we hoe we toe kunnen groeien naar een overkoepelend orgaan dat de belangen van alle huurders van JOOST behartigt. Wil je meer weten over ons overkoepelende huurdersorganisatie of over onze bewonerscommissies. Ga dan naar de website: www.huurdersvanJOOST.nl.

Wilt u ook graag meepraten?

Wilt u graag meepraten over ons beleid? Meld u dan aan. U bereikt ons via telefoonnummer 088 0081400 of via e-mail.

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies komen op voor de belangen van bewoners in hun woongebouw. Wij praten met bewonerscommissies over onderhoud, veiligheid en verbetering van de woonomgeving. Hieronder vindt u een overzicht van bewonerscommissies per wijk.

Boxtel-Oost

Boxtel-Breukelen

 • Bewonerscommissie Smalwaterhof
 • Bewonerscommissie Molenhof
 • Bewonerscommissie Ten Brueckelen
 • Bewonerscommissie Maria van Dieststraat

Boxtel-Selissenwal

 • Bewonerscommissie Rentmeester
 • Bewonerscommissie Baanderronde

Boxtel-Centrum

 • Huurders Belangen Vereniging Stapelen
 • Bewonerscommissie Vinckenrode
 • Bewonerscommissie Cronenborg
 • Bewonerscommissie Zusterspad

Liempde

 • Bewonerscommissie Witte School

Rosmalen

 • Bewonerscommissie Weth.vd.Valkstraat
 • Bewonerscommissie Residence de Ontmoeting (appartementen Tulpstraat)

Soms voeren wij in een gebouw, straat of buurt groot onderhoud uit. U moet dan denken aan het vernieuwen van badkamers, keukens en daken. Bij groot onderhoudsprojecten vragen wij aan bewoners of zij een bewonerscommissie willen oprichten. Die komt op voor de belangen van de bewoners. Die bewonerscommissie praat dan regelmatig met de aannemer en met ons.

Op de pagina projecten vindt u informatie over grote onderhoudswerkzaamheden dat we dit jaar uitvoeren. Op de pagina planmatig onderhoud de wat kleinere klussen.

Wilt u zelf een bewonerscommissie oprichten?

Heeft u vragen over een bewonerscommissie in uw buurt of wilt u zelf een bewonerscommissie oprichten? Neem dan contact op met de wijkconsulent. In onderstaand overzicht ziet u u welke wijkconsulent u kunt bellen.

Tessa van Roosmalen

Boxtel Breukelen en Boxtel centrum (exclusief seniorencomplexen)

06 10 19 00 23 tessa.vanroosmalen@wonenbijJOOST.nl

Sandra Biemans

Boxtel-Oost, Liempde, Boxtel centrum seniorencomplexen

06 10 80 18 56 sandra.biemans@wonenbijJOOST.nl

Judith Gerritsen

Rosmalen Noord/Zuid, Groote Wielen en Nuland

06 53 75 11 66 judith.gerritsen@wonenbijJOOST.nl

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers via telefoonnummer 088 0081400 of per e-mail.