huurovereenkomst

Ga je een woning van ons huren? Dan onderteken je een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst staan de belangrijkste afspraken. Bijvoorbeeld afspraken over het betalen van de huur. Bij de huurovereenkomst horen Algemene Huurvoorwaarden. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en de woonstichting. We gaan er vanuit dat je je aan de gemaakte afspraken houdt. Is dit niet het geval, dan heeft dit gevolgen. Meer informatie hierover in ons sanctiebeleid. 

Hoofdhuurder en medehuurder

De huurovereenkomst staat op naam van de huurder. Die noemen wij de hoofdhuurder. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan is je partner automatisch medehuurder. De hoofdhuurder en medehuurder hebben dezelfde rechten en plichten.

Veel gevraagd over huurovereenkomst

Wat zijn de kosten voor het aangaan van een huurovereenkomst?

Algemeen

Je betaalt alleen de eerste verhuurnota als de huurovereenkomst ingaat.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst aanpassen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Wij nemen in de huurovereenkomst jouw naam op zoals dat in je paspoort/legitimatiebewijs staat opgenomen. Is je naam in de tussentijd veranderd, door bijvoorbeeld een huwelijk, geregistreerd partnerschap of door een Koninklijk Besluit? Dan kun je de naamswijziging aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar welkom@wonenbijJOOST.nl. Stuur een kopie van het Koninklijk Besluit of trouwboekje mee. 

Wanneer onderteken ik mijn huurovereenkomst?

Algemeen

Hiervoor krijg je van ons een uitnodiging via de e-mail.

Hoe onderteken ik mijn huurovereenkomst?

Algemeen

We sturen de huurovereenkomst per e-mail of post naar je toe zodat je deze kunt ondertekenen.

Moet mijn partner de huuroveenkomst ook tekenen?

Algemeen

Als je partner op de huurovereenkomst staat moet hij/zij ook de huurovereenkomst ondertekenen.

Kan ik iemand anders machtingen om de huurovereenkomt te ondertekenen?

Algemeen

Nee dat is niet mogelijk. Is er sprake van een bijzondere situatie? Dan bespreken we dat graag met je.

Ik heb een bewindvoerder. Mag ik zelf mijn huurovereenkomst tekenen?

Algemeen

Dit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt met je bewindvoerder. Vraag dit eerst na bij je bewindvoerder.

Ik zit in een schuldsaneringstraject. Mag ik zelf mijn huurovereenkomst tekenen?

Algemeen

Dit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt met je bewindvoerder. Vraag dit eerst na bij je bewindvoerder.

Mijn partner is overleden. Kan ik het huurovereenkomst overnemen?

Algemeen

Sterkte met het verlies van je partner. Waren jullie getrouwd of geregistreerd partner? Dan kun je de huurovereenkomst overnemen. Ook als je kunt aantonen dat je minimaal 2 jaar op hetzelfde adres woont en een duurzame relatie met overledene had, kun je mogelijk het huurovereenkomst overnemen. Om dit te regelen neem je contact met ons op via 088 008 1400

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind het huurovereenkomst overnemen?

Algemeen

Sterkte met het overlijden van je ouder. In een persoonlijk gesprek bespreken we graag met jou de situatie. Maak een afspraak door te bellen naar 088 008 1400.

Wat doen jullie bij huurders die ernstige overlast of schade veroorzaken, agressief zijn of fraude plegen?

Algemeen

Als huurder of woningzoekende kun je niet ongestraft ernstige overlast of schade veroorzaken, agressief zijn of fraude plegen. Doe je dat toch, dan ben je tijdelijk niet welkom als huurder of medehuurder. Ook kun je dan een periode niet reageren op een van onze woningen. De woningcorporaties die hun huizen aanbieden binnen WoonService Regionaal, trekken daarin één lijn. Simpel gezegd: als je bij één corporatie te ver gaat, ga je ook te ver bij de anderen en krijg je een sanctie. Er geldt één sanctiebeleid voor woningzoekenden en huurders.