medehuurder en inwoning

Een woning huur je vaak voor een langere periode in je leven. Misschien ben je alleen in de woning gaan wonen en wil je nu gaan samenwonen. Of misschien komt er iemand anders bij je wonen. Hieronder lees je alles over medehuurderschap en inwoning.

Medehuurder 

Je bent medehuurder wanneer jouw naam ook op de huurovereenkomst staat. Een medehuurder heeft dezelfde rechten én plichten als de hoofdhuurder. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder. In andere gevallen spreken we van inwoning. Iemand die inwoont staat niet op de huurovereenkomst en mag ook niet in de woning blijven wonen als de hoofdhuurder vertrekt. 

Medehuurderschap kun je aanvragen als je minimaal twee jaar samenwoont en een duurzame gemeenschappelijke huishouding kunt aantonen.

Klik hier om medehuurderschap aan te vragen

Inwonen

Je mag ook iemand bij je laten inwonen. Iemand die bij je inwoont, staat niet op de huurovereenkomst en mag ook niet in de woning blijven als jij (de hoofdhuurder) vertrekt. Vraag ons wel eerst om toestemming voordat er iemand bij je intrekt. 

Klik hier om inwoning aan te vragen. 

Veel gevraagd over medehuurder en inwoning

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Ja, hiervoor heb je toestemming van ons nodig. Klik hier om inwoning aan te vragen.

Wist je dat je partner niet automatisch medehuurder is? Pas na twee jaar samen op hetzelfde adres te hebben gewoond, kun je medehuurderschap aanvragen. 

Let op: samenwonen kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag. Dit komt doordat het inkomen meetelt in het verzamelinkomen. Ga je samenwonen of laat je iemand inwonen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel naar de Belastingtelefoon: 0800 0543.

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Nee, dit heeft geen directe gevolgen voor de hoogte van je huur. Het kan wel gevolgen hebben bij de jaarlijkse huurverhoging, omdat het inkomen meetelt in het verzamelinkomen. Ga je samenwonen of laat je iemand inwonen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel naar de Belastingtelefoon: 0800 0543.

Wat is het verschil tussen inwoning en medehuurderschap?

Algemeen

In het huurovereenkomst staat wie de hoofdhuurder van de woning is. Eventueel is er ook een medehuurder. De hoofdhuurder en eventuele medehuurder zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels uit de huurovereenkomst.

Woont iemand bij je in? Dan heeft hij of zij niet automatisch dezelfde rechten en plichten als jij. Als jij (de hoofdhuurder) de huur opzegt, dan kan een inwoner niet in de woning blijven wonen. Bij medehuurderschap is dat wel het geval.

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op het huurovereenkomst komt. Kan dat?

Algemeen

De eerste twee jaar zien wij je partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. Na twee jaar kun je medehuurderschap aanvragen.

Om medehuurderschap aan te vragen moet je een duurzame gemeenschappelijke huishouding kunnen aantonen.

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.

Klik hier om medehuurderschap aan te vragen.