jaarlijkse huurverhoging en huurverlaging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Ruim 1.500 huurders krijgen dit jaar een huurverlaging. Voor het merendeel stijgt de huurprijs dit jaar met 2,6%. Alleen huurders met een hoog inkomen krijgen meer huurverhoging. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen. 

Ruim 1500 huurders krijgen dit jaar huurverlaging

Huurders met een laag inkomen die in een huurhuis wonen van meer dan € 575 per maand krijgen dit jaar een eenmalige huurverlaging. Het gaat om een groep van ruim 1500 huurders. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, hoef je dat niet zelf door te geven. Wij horen van de Belastingdienst of je hier recht op hebt.

Let op: Deze groep huurders ontvangt de aankondigingsbrief uiterlijk 1 juni. Alle overige huurders hebben de brief al ontvangen. 

Woningen met laag energielabel krijgen huurbevriezing

Huurders die een woning huren met een laag energielabel (E-F-G) krijgen geen huurverhoging. Dat geldt ook voor een geselecteerd aantal woningen die we gaan verkopen of waarmee we sloop en nieuwbouwplannen hebben.

Vrije sector en bedrijfsruimtes

De huur van de vrije sector huurwoningen en bedrijfsruimtes wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,1%. Voor bedrijfsruimtes geldt dat er in de huurovereenkomst andere afspraken kunnen staan.
In het schema hieronder kun je precies zien wat voor jou van toepassing is: huurverhoging, huurverlaging of huurbevriezing. Wij baseren ons hierbij op informatie van de Belastingdienst.

Verwacht je in betalingsproblemen te komen?

Bij de berekening van de hoogte van de huurverhoging baseren wij ons op informatie van de Belastingdienst. Is jouw inkomen afgelopen jaar gedaald als gevolg van de coronacrisis of vanwege een andere reden? En verwacht je hierdoor in betalingsproblemen te komen? Bel ons dan! We gaan dan samen met je kijken hoe we jouw kunnen helpen. Dat is maatwerk.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Als je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging (bijvoorbeeld omdat je inkomensgegevens niet kloppen), dan kun je een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1 juli 2023. Gebruik hiervoor het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie en stuur dit naar huurbezwaar@wonenbijjoost.nl

Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie. 

Wij nemen je bezwaarschrift in behandeling en leggen dit voor aan de Huurcommissie. Wordt het bezwaar afgewezen? Houd er dan rekening mee dat de kosten voor jouw rekening komen.

Schema huurverhoging 2023

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging en huurverlaging

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

Op 1 juli. Je krijgt vóór 1 mei een e-mail of brief over de verhoging van de huur. In deze e-mail of brief staat hoeveel je huur per 1 juli omhoog gaat en wat jouw nieuwe maandhuur wordt.

Let op: Een groep huurders krijgt dit jaar een eenmalige huurverlaging. Geldt dit voor jou, dan ontvang je de e-mail of brief pas op 1 juni. Heb je dus nog geen brief ontvangen en val je binnen de voorwaarden, dan weet je dus dat je in aanmerking komt voor huurverlaging. 

Waarom wordt de huur elk jaar verhoogd?

Algemeen

Woningcorporaties hebben ook te maken met stijgende prijzen. Om te kunnen blijven investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid is de huurverhoging daarom dit jaar toch nodig. Dat geldt ook voor de andere Bossche corporaties. Wel kiezen we allemaal voor een gematigde huurverhoging voor huurders met een laag en middeninkomen. Zo houden we de huren zo betaalbaar mogelijk.

Ik huur een sociale huurwoning bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2023?

Algemeen

De huurprijzen stijgen dit jaar voor het merendeel van onze huurders met 2,6%. Dit is de hoogte van de inflatie.

Alleen huurders met een hoog inkomen krijgen meer huurverhoging. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen.

Sommige huurders krijgen geen huurverhoging. Dit zijn woningen met een laag energielabel (E-F-G) en een geselecteerd aantal woningen die we gaan verkopen of waarmee we sloop en nieuwbouwplannen hebben.

Er zijn ook huurders die een huurverlaging krijgen.

In bijgevoegd schema zie je wat voor jou van toepassing is.

Niet in dit schema opgenomen is een kleine groep huurders die vanaf 1 juli 2023 een nieuwe huurprijs krijgt van € 575,03 per maand. Deze nieuwe huurprijs is gebaseerd op de huidige huurprijs, huishoudgrootte en inkomen en geldt voor de volgende huurders:

  • Je huidige huurprijs is nu minder dan € 575,03 per maand.
  • Je woont alleen en je inkomen is lager dan € 23.250 per jaar of € 24.600 als je AOW krijgt.
  • Je woont met twee of meer personen en je inkomen is lager dan € 30.270 per jaar of € 32.730 als je AOW krijgt.

Wij baseren ons hierbij op informatie van de Belastingdienst.

Ik huur een vrije sector woning of bedrijfsruimte bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2023?

Algemeen

De huur van de vrije sector huurwoningen en bedrijfsruimtes wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,1%. Voor bedrijfsruimtes geldt dat er in de huurovereenkomst andere afspraken kunnen staan.

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2023?

Algemeen

Huur je een sociale huurwoning, dan wordt de huur per 1 juli 2023 verhoogd met 2,6%.  Huur je een vrije sector huurwoning, dan wordt de huur verhoogd met  3,1%

Waarom krijgen sommige huurders een huurverlaging?

Algemeen

Een groep huurders met een laag inkomen krijgt dit jaar een eenmalige huurverlaging.

Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je:

  • Een woning huurt met een huurprijs van meer dan € 575,03 per maand.
  • Je alleen woont en een inkomen hebt tot € 23.250 per jaar (of € 24.600 met AOW).
  • Je met 2 of meer personen woont en een gezamenlijk inkomen hebt tot € 30.270 per jaar (of € 32.730 met AOW).

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan wordt de huur verlaagd naar € 575,03. Je hoeft dit niet zelf door te geven. Wij horen van de Belastingdienst of je hier recht op hebt.

In bijgevoegd schema kun je zien tot welke groep je behoort. Wij baseren ons hierbij op informatie van de Belastingdienst.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Als je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging (bijvoorbeeld omdat je inkomensgegevens niet kloppen), dan kun je een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1 juli 2023.

Gebruik hiervoor het bijgevoegde bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie en stuur dit naar bezwaar@wonenbijjoost.nl. Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie. 

Wij nemen je bezwaarschrift in behandeling en leggen dit voor aan de Huurcommissie. Wordt het bezwaar afgewezen? Houd er dan rekening mee dat de kosten voor jouw rekening komen.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Als je al huurtoeslag krijgt, houd je huurtoeslag.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past je toeslag niet direct aan. Dat doen ze pas na afloop van het jaar. Je maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Als je daardoor te weinig toeslag hebt gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die later nog uit.

Als je de aangepaste huurtoeslag eerder wilt ontvangen, dan moet je zelf jouw nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij jouw wijziging hebben ontvangen. Je kunt jouw nieuwe huur doorgeven wanneer je deze weet. Dat kan al als de nieuwe huur nog niet is ingegaan. Let op dat je de juiste datum invult als ingangsdatum. Voor de jaarlijkse huuraanpassing is dat dus per 1 juli 2023.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. 

Let op! Bewaar de brief met de nieuwe huur per 1 juli 2023 goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil controleren. Dit kun je laten zien met deze brief.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als je zelf de huur overmaakt. Als je de huur betaalt via een acceptgiro of een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Hebben de gestegen WOZ-waardes ook invloed op mijn huurprijs?

Algemeen

Als je al een huurwoning hebt, dan heeft de stijging van de WOZ-waarde geen invloed op je huurprijs. 

De WOZ-waarde telt mee in de woningwaardering en bepaalt daardoor de maximale huurprijs die wij voor een woning mogen vragen. Hier merk je als bestaande huurder niets van. 

Ik huur een onzelfstandige woning, studentenkamer, parkeerplaats, garage of standplaats/woonwagen bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2023?

Algemeen

De huur van onzelfstandige woningen, studentenkamers, parkeerplaatsen en garages en standplaatsen/woonwagens wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 2,6%.