servicekosten en stookkosten

Je huurprijs bestaat in ieder geval uit de kale huur. Dit is de prijs voor het huren van jouw woning. Dit wordt ook wel de netto huur genoemd. Soms brengen wij ook servicekosten en/of stookkosten in rekening.

  • Stookkosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de levering van warmte aan woningen die geen eigen cv-ketel hebben. Deze woningen hebben een collectief verwarmingssysteem.
  • Servicekosten zijn de kosten die wij maken voor een aantal algemene diensten en voorzieningen in jouw woongebouw. Denk aan schoonmaak en elektra in de algemene ruimtes, liftonderhoud en tuinonderhoud.

Het bedrag dat je betaalt voor de servicekosten en/of stookkosten is een voorschot. Één keer per jaar ontvang je een eindafrekening van ons. Dan verrekenen we jouw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijg je geld van ons terug en soms moet je bij betalen. De eindafrekening van de servicekosten ontvang je uiterlijk op 1 juli. De afrekening van de stookkosten kan in sommige gevallen wat later binnen komen.

Veel gevraagd over servicekosten en stookkosten

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten en/of stookkosten?

Algemeen

Je kunt niet over alle servicekosten huurtoeslag aanvragen. Voor de schoonmaak van de algemene ruimte, energiekosten van de algemene ruimte en huismeesterkosten mag je maximaal € 12 bij de huurprijs optellen. Ook wanneer het voorschot dat je hiervoor betaalt hoger is. Voor stookkosten kun je geen huurtoeslag aanvragen. 

Wanneer verandert het bedrag van de service- en/of stookkosten?

Algemeen

Wij verhogen de service- en stookkosten alleen wanneer de kosten duidelijk hoger zijn dan het voorschot. Dit bekijken we één keer per jaar, tegelijk met de afrekening van de service- en stookkosten.

Wil jij tussentijds je voorschotbedrag aanpassen? Bijvoorbeeld omdat je denkt anders bij te moeten betalen bij de afrekening? Stuur ons dan een e-mail op administratie@wonenbijJOOST.nl.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Dit verschilt per complex. Meestal worden de servicekosten evenredig verdeeld.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

Dit staat in je huurovereenkomst. Je kunt bij ons ook een huurspecficatie opvragen door een e-mail te sturen naar klantenservice@wonenbijJOOST.nl.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom ontvang ik deze?

Algemeen

Je betaalt maandelijks een bedrag vooruit voor servicekosten. In je huurovereenkomst zie je een overzicht van de servicekosten. Wanneer we weten wat de echte kosten zijn geweest afgelopen jaar, rekenen we met je af. Betaalde je teveel vooruit? Dan krijg je geld terug. Waren de echte kosten hoger dan het vooruit betaalde bedrag? Dan betaal je bij.

De afrekening ontvang je jaarlijks voor 1 juli. Een overzicht van de kosten en de vooruit betaalde bedragen staat op je afrekening. Woonde je maar een gedeelte van het jaar op dit adres? Je krijgt de afrekening voor de periode dat je in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Waarom betaal ik bij jullie voor energie? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Algemeen

Energiekosten die je via de servicekosten betaalt, zijn voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Ik heb meters op mijn radiatoren voor mijn stookkosten. Hoe lezen jullie die uit?

Algemeen

Deze meters worden op afstand uitgelezen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Waar is mijn voorschotbedrag voor stookkosten op gebaseerd?

Algemeen

Dit is berekend op de gemiddelde kosten van de afgelopen jaren.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Dit komt omdat de kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot. Jouw verbruik vind je terug in de specificatie die je ontvangt van Ista. 

Ik heb een afrekening van mijn serivce- en/of stookkosten ontvangen maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem hiervoor contact met ons op via 088 008 1400 of stuur een e-mail naar administratie@wonenbijJOOST.nl.

Ik heb een afrekening van mijn service- en/of stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. Bel hiervoor onze afdeling huurincasso via 088 008 1400.

Ik heb een afrekening van mijn service- en/of stookkosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ik ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Dit staat binnen 14 dagen op je rekening.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer ontvang ik de afrekening service- en/of stookkosten?

Algemeen

De afrekening van de service- en stookkosten staat niet op de eindafrekening. Hiervan krjjg je een aparte afrekening. Deze versturen we namelijk maar één keer per jaar, uiterlijk op 1 juli. De afrekening van de stookkosten kan in sommige gevallen wat later binnen komen. We rekenen het voorgaande jaar af.

Ik betaal een voorschot voor variabele stookkosten aan JOOST. Ik wil graag inzicht in mijn verbruik. Kan dat?

Algemeen

Zit er een metertje op je radiatoren (doprimo meter)? Dan wordt je verbruik uitgelezen door ISTA. Op de website van ISTA kan je een account aanmaken om inzicht te krijgen in jouw verbruik. Zie voor uitleg de bijgevoegde handleiding.

Let op! Krijg je een foutmelding, probeer dan je account aan te maken via een andere doprimo meter.