bewonerscommissies

Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders in een woongebouw. De commissie denkt mee over onderwerpen die gaan over het gebouw waarin je woont of de directe omgeving. Denk hierbij aan onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud.

Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld een buurtfeest. Sommige bewonerscommissies sturen nieuwsbrieven aan de bewoners.

Een bewonerscommissie is er niet voor persoonlijke problemen van huurders, zoals een burenruzie.

Veel gevraagd over bewonerscommissies

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.

Wat doet een bewonerscommissie?

Algemeen

De bewonerscommissie denkt mee over onderwerpen die gaan over het woongebouw of de direct omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud.

Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Een bewonerscommissie is er niet voor persoonlijke problemen van huurders, zoals een reparatieverzoek of een burenruzie.

Hoe kom ik in contact met de bewonerscommissie?

Algemeen

In de woongebouwen waar een bewonerscommissie actief is, vind je informatie op jet bulletinbord in de algemene ruimte.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Algemeen

Er zijn enkele voorwaarden:

  • Het woongebouw bestaat uit minimaal 25 woningen.
  • De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenskomst met ons.
  • Alle medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie spreekt namens hen.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

Algemeen

Minimaal één keer per jaar overleggen zij met alle bewoners. Hiervoor ontvang je een uitnodiging van de bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Algemeen

Dit gebeurt regelmatig. Hoe vaak precies hangt af van de onderwerpen en de behoefte van de bewonerscommissie en JOOST.