Stichting huurders van JOOST

Stichting Huurders van JOOST komt op voor de belangen van alle huurders van Woonstichting JOOST. Zij zijn namens alle huurders gesprekspartner van JOOST over onderwerpen die alle huurders aangaan. Wij betrekken Stichting Huurders van JOOST bijvoorbeeld bij gesprekken over de jaarlijkse huurverhoging. 

Kijk voor meer informatie op: www.huurdersvanJOOST.nl

Veel gevraagd over Stichting huurders van JOOST

Wat doet Stichting Huurders van JOOST?

Algemeen

Stichting Huurders van JOOST behartigt de belangen van alle huurders van . Zij houden zich bezig met het algemene beheer en beleid van JOOST. Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, het verhuurbeleid, het sloop- en verkoopbeleid, het huurprijsbeleid en de prestatieafspraken met de gemeente.

Ongeveer iedere twee maanden overleggen wij met Stichting Huurders van JOOST. Kijk voor meer informatie over de huurdersraad op www.huurdersvanJOOST.nl.

Wie zitten er in Stichting Huurders van JOOST?

Algemeen

Stichting Huurders van JOOST bestaat uit huurders die zich vanuit hun beroep of vanuit interesse inzetten voor alle huurders van JOOST. Zij vertegenwoordigen jou als huurder bij overleg met ons over beleidsmatige onderwerpen die voor jou van belang zijn.

Stichting Huurders van JOOST heeft adviesrecht en soms zelfs instemmingsrecht, bijvoorbeeld over ons huurbeleid. Maar we praten met hen ook over bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud van woningen en leefbaarheid in de wijken. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst.

Kijk voor meer informatie op de website www.huurdersvanJOOST.nl.

Kan ik me aanmelden als lid van Stichting Huurders van JOOST?

Algemeen

Ja, dit kan zeker. Meer informatie vind je op de website: www.huurdersvanJOOST.nl