asbest

In oudere woningen kan asbest zitten. Bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, in de schoorsteen, achter de cv-ketel of in de betonnen behuizing van leidingen. Zie de flyer 'Waar kan asbest zitten' voor meer informatie.

Dit asbest kan geen kwaad, zolang je er niet aan komt. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt een een asbestwegwijzer met uitgebreide informatie over hoe om te gaan met asbest in woningen. 

Veel gevraagd over asbest

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest werd veel in de bouw gebruikt. Het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat je ziek kunt worden als je losgeraakte asbestvezels inademt. Daarom staat in de wet dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

Er zijn twee soorten asbest:

  • Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zitten stevig in een basismateriaal, bijvoorbeeld golfplaat van asbestcement. Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk. Maar als je hechtgebonden asbest beschadigt, bewerkt of sloopt, kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Daarom zijn er strenge regels die dit soort klussen verbieden.
  • Losgebonden asbest: de asbestvezels zitten niet vast in een basismateriaal en kunnen dus makkelijker losraken als je boort, zaagt, schuurt of sloopt. Voor zover we weten zit er in onze woningen geen losgebonden asbest.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning aanwezig is?

Algemeen

Sinds 1994 is asbest verboden als bouwmateriaal. In oudere woningen kan wel asbest zitten. Bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, in de schoorsteen, achter de cv-ketel of in de betonnen omhuizing van leidingen. Dit asbest kan geen kwaad, zolang je er niet aan komt. Ga je klussen en wil je zeker weten dat je geen risico loopt? Neem dan eerst contact met ons op.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Asbest herkennen is lastig. Asbest zelf is wit, blauw of bruin. Maar het materiaal waarin het verwerkt is, kan allerlei kleuren hebben. Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, maar dat kun je vaak moeilijk zien. Wil je meer weten over asbest en waar het kan zitten? Op

www.milieucentraal.nl

vind je handige informatie.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Zolang je er niet in boort of zaagt, en zolang het niet scheurt of breekt, is asbest niet gevaarlijk. Als je dat wel doet, kunnen er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn als je ze inademt. Zolang je het asbesthoudende materiaal met rust laat, is er dus niets aan de hand.

Wanneer verwijderen jullie asbest uit mijn woning?

Algemeen

Wij zorgen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze bewoners. En wij zorgen voor het verwijderen van asbest uit woningen. Soms kiezen we ervoor om het asbestmateriaal te fixeren (te bekleden). Dit gebeurt op zo'n manier dat het veilig is voor de bewoner. Dit werk doen we meestal als de woning leeg is of bij (groot) onderhoud.

Ik denk dat er asbest in mijn woning aanwezig is. Moet ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Nee. Al jaren controleren wij onze woningen op asbest. Wij weten waar het asbest in onze woningen zit. Maar als je twijfelt, bel ons gerust: 088 008 1400

Ik wil verbouwen maar er moet eerst asbest verwijderd worden. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als je gaat verbouwen kan het nodig zijn dat je eerst asbest verwijdert. Asbest moet je veilig verwijderen zonder dat de ongezonde losse vezels in de lucht komen. Het afval moet daarna ook veilig worden vervoerd en verwerkt.

De gemeente heeft hier regels voor. Voor veel asbest geldt dat je een vergunning nodig hebt om dit te verwijderen. En dat het door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf moet gebeuren. Vraag bij de gemeente om meer informatie.

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Algemeen

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd verwijderen en afvoeren. Is je woning na 1993 gebouwd? Dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Ik denk dat er asbest in mijn woning beschadigd is. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem geen risico en bel ons: 088 008 1400

Hoe ga ik veilig om met asbest in mijn woning?

Algemeen

Om je gezondheid niet in gevaar te brengen mag je het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen. Dit geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als je asbest wilt laten verwijderen.