Aedes benchmark

Aedes is de vereniging van woningcorporaties. Ieder jaar onderzoekt Aedes in de Aedes Benchmark de prestaties van corporaties. Dit op het gebied van dienstverlening en bedrijfslasten. Dit onderzoek vergelijkt de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties met elkaar. De resultaten hiervan laat Aedes zien op brancheniveau en voor iedere corporatie.

Mooie A-score voor Huurdersoordeel in Aedes Benchmark

Inmiddels is Woonstichting JOOST ruim 3 jaar oud. Hoe doen we het ten opzichte van andere corporaties in de sector? De jaarlijkse Aedes Benchmark geeft ons een goed beeld. Ons Huurdersoordeel voor de dienstverlening is dit jaar gestegen naar een mooie A-score en een gemiddeld rapportcijfer van een 8,0. En op alle andere oordelen scoren we een mooie B.

De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers uit 2022. Er worden in de benchmark geen cijfers, maar letters toegekend. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

We scoren beter in vergelijking met 2021

Directeur-bestuurder Marieke Vossen: “Onze score is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Ons Huurdersoordeel is gestegen van een B naar een mooie A-score. En op de andere onderdelen scoren we gemiddeld weer een mooie B-score. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Want onze huurders, daar is toch waar we het voor doen.”

Positieve waardering van onze huurders voor onze dienstverlening

Op het prestatieveld Huurdersoordeel worden we beoordeeld met gemiddeld een A. Een mooie verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen scoorden we een B. We krijgen mooie rapportcijfers. Huurders die bij ons een reparatieverzoek hebben gemeld, waarderen ons gemiddeld met een 8,3. Onze vertrekkende huurders beoordelen onze dienstverlening met een 8,0 en onze nieuwe huurders met gemiddeld een 7,8.

We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen

Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit van onze woningen. Per woning investeren wij gemiddeld € 4.045. Dat is veel meer dan het gemiddelde in de sector. Dat is namelijk gemiddeld € 3.484 per woning. Dat is ook goed te verklaren. Marieke. “We investeren flink in onderhoud en het verduurzamen van onze woningen. We isoleerden al 500 woningen per jaar. En dat aantal verhogen we naar 700 woningen per jaar. Belangrijk voor onze huurders. Want in een goed geïsoleerd huis hoef je niet zo hard te stoken. En we leveren hiermee een belangrijke bijdrage in het terugdringen van de CO2-uitstoot.” De woningkwaliteit wordt door onze huurders beoordeeld met een 7,1. Ook dat is iets hoger dan gemiddeld in de sector.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Op het onderdeel ‘Beschikbaarheid & Betaalbaarheid’ zien we een lichte daling (van B-B-A naar C-B-B). Deze onderdelen zijn echter lastig te beïnvloeden. Beschikbaarheid is bijvoorbeeld deels afhankelijk van het aantal en type woningen dat vrij komt. Wanneer vooral woningen met een hoge huurprijs muteren, heb je een lagere beschikbaarheid in woningen tot de aftoppingsgrens. Op de andere onderdelen ‘Bedrijfslasten’ en ‘Duurzaamheid’ scoren we opnieuw een mooie B-score.

Aedes-benchmark 2022

Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de Aedes-benchmark. Deze biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaar-heid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.