terug naar overzicht

Meedenken over duurzaam en comfortabel leven op De Kleine Aarde?

Maandag 14 mei 2018 Meedenken over duurzaam en comfortabel leven op De Kleine Aarde?

Op het terrein van De Kleine Aarde komen duurzame en comfortabele appartementen. Maar wat is duurzaam leven? Duurzaam leven is veel meer dan wonen in een duurzaam gebouw. Duurzaam leven heeft ook te maken met mobiliteit, spullen, afval en voedsel. Allemaal zaken die we willen integreren in het wonen op deze bijzonder plek. Dat is een mooie uitdaging. Want we willen duurzaam leven graag combineren met comfortabel wonen. We nemen u graag mee in onze reis die we afleggen om antwoord te geven op deze vragen.

Nieuwsgierig naar dit proces? En wilt u graag meedenken over deze vragen en uitdagingen?

Kom dan naar onze informatiebijeenkomst op donderdag 24 mei van 19.30 tot 21.30 uur in het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde.
Bekijk hier de uitnodiging.

Het Ontwikkelteam, bestaande uit onder andere Woonstichting St. Joseph, Heijmans en FAAM architects, heet u van harte welkom!

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via communicatie@sintjoseph.nl.

Lees hieronder het uitgebreide artikel dat 17 mei jl. in het Brabants Centrum werd gepubliceerd. 

Duurzaam wonen mét comfort op Kleine Aarde
door Annelieke van der Linden 

De totale CO2-uitstoot van een gemiddeld huishouden per jaar? Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat slechts 15 tot 20 procent te maken heeft met het huis waarin mensen wonen. De rest van de uitstoot bestaat uit onder meer gebruik van vervoersmiddelen, kleding, voeding en vrije tijd. Reden voor woonstichting St. Joseph om deze resultaten bij de realisatie van de 22 wooneenheden op het terrein van De Kleine Aarde mee te nemen in de plannen…

Een voedselvermaler in de keuken in plaats van met een emmertje naar de composthoop, een gemeenschappelijke wasruimte in plaats van een wasmachine in iedere woning: enkele voorbeelden van hoe Sint-Joseph toekomstige bewoners van De Kleine Aarde bewust wil maken van duurzaamheid. ,,Nu blijkt dat een woning slechts een klein onderdeel is van de totale CO2-uitstoot van mensen, hebben wij besloten verder te kijken”, licht Pim Ketelaars toe.
De projectleider is in december ingehuurd door St. Joseph om na te denken over de invulling van het gebouw op het terrein van De Kleine Aarde dat bestaat uit 22 sociale huurwoningen met een oppervlakte van 49,9 tot 60 vierkante meter. ,,Dat is een zoektocht die nog steeds niet ten einde is. Zo buigen studenten van het Summa College en Helicon zich momenteel over de vraag hoe mensen bewuster kunnen worden gemaakt van duurzaamheid. We hebben een aantal ambities opgesteld. Belangrijk uitgangspunt is dat duurzaam leven op De Kleine Aarde gecombineerd wordt met comfortabel wonen.”

Mensen meenemen
Niet alleen het onderwijsveld, óók belangstellende huurders, omwonenden en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd over dit vraagstuk mee te denken. Donderdag 24 mei vindt van 19.30 tot 21.30 uur in het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde een informatiebijeenkomst plaats waar St. Joseph, Heijmans en FAAM Architects nader ingaan op het verhaal achter het woningbouwplan.
Mensen kunnen zich vervolgens aanmelden voor inspiratiesessies over thema’s als afval, mobiliteit en voedsel. ,,We willen iedereen graag meenemen in het verhaal”, aldus directeur-bestuurder Rob Dekker van St. Joseph. ,,Dat houdt in dat we na de realisatie van het gebouw nog bijeenkomsten organiseren met de huurders om te kijken naar wat er nog meer mogelijk is om duurzamer gedrag  te creëren.”

‘Mensen kunnen in 2020 wonen op Kleine Aarde’
Dat het wooncomplex op voormalige milieueducatieterrein De Kleine Aarde een modern en duurzaam gebouw wordt, is zeker. Maar woonstichting St. Joseph wil méér en probeert de toekomstige huurders bewust te maken van duurzaam gedrag. ,,We willen voorkomen dat huurders sociale druk op elkaar uitoefenen. We hopen vooral een filosofie uit te dragen en te zorgen dat mensen duurzaam en comfortabel leven op De Kleine Aarde”, aldus directeur-bestuurder Rob Dekker van St. Joseph.
Er is nog geen definitief ontwerp van het gebouw, maar over veel onderdelen is uitgebreid nagedacht, aldus projectleider Pim Ketelaars en directeur-bestuurder Dekker van St. Joseph. Het pand – dat niet hoger wordt dan een eengezinswoning met twee verdiepingen – krijgt houten elementen aan de buitenkant. ,,We hopen hiervoor lokaal populierenhout te kunnen gebruiken.” Ook kiest de woonstichting voor een ‘regeneratief’ gebouw. Dat houdt in dat de huidige biodiversiteit en waterhuishouding op het terrein op hetzelfde niveau blijven na de realisatie van het pand. Met waterschap De Dommel zijn gesprekken gaande over regenwater en hoe dat op een effectieve manier gebruikt kan worden. Een proefwoning bedoeld voor het onderwijs, is in de nieuwe plannen vervangen voor een grote technische ruimte waar leerlingen van onderwijsinstellingen de verschillende installaties kunnen volgen en onderzoeken. Waar voorheen gemikt werd op starters, is dat nu anders. ,,We hopen dat verschillende generaties die hier komen wonen, in aanraking komen met duurzaamheid.” De verwachting is dat vóór de zomer de bestemmingsplanprocedure van start gaat. Dekker: ,,Als alles voortvarend verloopt, kunnen we volgend jaar starten met de realisatie en kunnen mensen er een jaar later wonen.”
De bijeenkomst op 24 mei gaat met name over duurzaam leven in combinatie met comfortabel wonen. Naar aanleiding daarvan kunnen belangstellenden zich aanmelden om in groepjes verder te denken over bepaalde thema’s.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties