STEK Rosmalen

STEK: een nieuwe woonbuurt in De Groote Wielen. STEK wordt een andere buurt dan de traditionele rijtjeshuizen. Ieder erf vormt een eigen gemeenschap in een groene omgeving. Als je in STEK komt wonen, kies je niet alleen voor het huis, maar ook voor je buren en de buurt. In deze woon- en samenlevingsvorm krijgen bewoners veel ruimte om met erfgenoten invulling te geven aan hun woonomgeving, deze tot leven te kweken en ervoor te zorgen. Dit geldt ook voor het delen van spullen en mobiliteit. Dit vraagt van bewoners om meedoen, je zegje doen, in oplossingen denken en zorg voor elkaar, het erf en de natuur hebben.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Samenwerking met Zayaz

In totaal worden er 205 erfwoningen gebouwd. Hiervan zijn er 70 van JOOST. Omdat de 30 woningen van fase 1 allen van Zayaz zijn, zijn zij vooralsnog het aanspreekpunt voor woningzoekende en anderen geïnteresseerden. Vanaf fase 2, waarin we samen met Zayaz 90 woningen bouwen, zijn ook wij aanspreekpunt. 

De eerste Stekkies

Op 13 april 2023 namen de bewoners van de eerste twee erven (30 woningen) hun sleutel in ontvangst. Deze woningen worden allemaal verhuurd door Zayaz. De bewoners hebben elkaar al ontmoet in erfsessies (zie video's hieronder). Zo konden ze ontdekken of STEK echt bij ze past en zij bij STEK.

Tekst gaat verder onder de video's.

Ook wonen in STEK?

Heb je belangstelling om in STEK te gaan wonen? Check dan of STEK echt iets voor je is op www.stekindegrootewielen.com. Op deze website geven we ook antwoord op vele vragen. En je kunt er je inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld wanneer de woningen worden geadverteerd. Naar verwachting worden de volgende 90 woningen (fase 2) eind 2023 aangeboden. 

Maatschappelijke ontwikkelingen

De ontwikkeling van STEK sluit naadloos aan bij maatschappelijke trends. We zien een beweging in de samenleving waarbij mensen graag willen leven in een duurzame lokale gemeenschap die zelfvoorzienend is. Waar mensen elkaar ontmoeten en er aandacht is voor elkaar en het groen. En waar spullen kunnen worden gedeeld. De woningen in STEK komen ook tegemoet aan de wens naar meer biobased, hout, flexibel, modulair en circulair. STEK past geheel in de visie van Zayaz en JOOST. Niet iedere huurder is hetzelfde. Er bestaan verschillende woonwensen. Door nieuwe woonproducten te ontwikkelen bieden we keuze aan een manier van wonen en leven die bij iemand past.

Goed om te weten

  • er komen meerdere woningtypes
  • er is variatie in indeling, uiterlijk, grootte en huurprijs
  • geschikt voor stelletjes, gezinnen en singles. Jong en wat ouder zijn welkom
  • zowel voor mensen met een laag inkomen (2/3) als middeninkomen (1/3)
  • inschrijven bij Woonservice is nodig. We adverteren met aanbod en loting. Dus ook met weinig inschrijftijd maak je kans.
  • zo'n 120 woningen verplaatsen we tussen 8 en 15 jaar naar een andere plek in De Groote Wielen of Den Bosch. Iedereen kan meeverhuizen als men dat wil.
  • 85 Woningen in noordelijke erven blijven permanent staan.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

 

Om je een goede indruk te geven van deze nieuwe woonbuurt, vertelt stedenbouwkundige Tom van Tuijn je daar in onderstaande video alles over.

Of sla het stedenbouwkundig plan erop na dat is geïnspireerd op de landelijkheid van de omgeving.

Waarom deze woningen?

De druk op de woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is groot. Mensen moeten vaak jaren ingeschreven staan voordat ze een sociale huurwoning kunnen krijgen. Vooral starters, jonge gezinnen en ouderen hebben het lastig. Om aan deze behoefte tegemoet te kunnen komen, is het bouwen van flexwoningen een belangrijke oplossing. Met de gemeente 's-Hertogenbosch en de andere Bossche corporaties hebben we hierover afspraken gemaakt. De 205 erfwoningen in Stek zijn bijna de helft van de totaal 500 flexwoningen die we samen in 's-Hertogenbosch plaatsen.

Media

Tekst gaat verder onder de video's. 

Pers

Projectteam