Ook JOOST tekent regionale woondeals Noord-Brabant

In Noord-Brabant zetten we samen de schouders onder een grote opgave om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen. Dit is vastgelegd in vier regionale woondeals die vandaag werden ondertekend door provincie, 56 gemeenten, 38 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel woningen er per gemeente bij komen, 2/3 van de nieuwbouw wordt verplicht betaalbare woningen en 40% voor middeninkomens. En per gemeente moet de bestaande voorraad voor 30% bestaan uit sociale huur. Ook zijn er per regio afspraken gemaakt over woningen voor verschillende aandachtgroepen zoals arbeidsmigranten en studenten, het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Een belangrijk uitgangspunt is circulariteit en duurzaam bouwen.

Volkshuisvesting staat weer op de kaart

Bestuurder Harrie Windmüller vertelde namens de Brabantse woningcorporaties: “Volkshuisvesting staat weer op de kaart, met een minister die meer regie neemt in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. En dat is noodzakelijk, gezien de grote woningbouwopgave die we samen moeten realiseren. De regionale woondeal is de start van een intensievere, en bredere samenwerking om méér sociale en betaalbare woningen te realiseren. Duurzaam en voor alle doelgroepen in onze regio. De regionale woondeal zien we dan ook als een serieuze gezamenlijke verplichting richting alle woningzoekenden in Noord-Brabant.”

Meer over de regionale woondeals vind je op de website van de provincie Noord-Brabant.
En op de website van het ministerie van BZK.