Sociale woningbouw Albinonistraat snel dichterbij

Samen met gemeente Boxtel zetten wij de schouders eronder om rond de zomer 2023 te kunnen starten met de bouw van 27 sociale huurwoningen in Boxtel. En wel op de Albinonistraat 86a, waar voorheen de basisschool De Beemden stond.

Er is afgelopen jaar veel gepraat en goed geluisterd naar de buurt. Eerder was er onvrede over het bouwplan. De gesprekken hebben onder andere geleid tot de aanpassing van vier naar drie woonlagen. Doordat er nu draagvlak is in de omgeving kunnen er nu snel positieve stappen richting bouw worden gezet.

Op de foto wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel en onze directeur-bestuurder Marieke Vossen. Tekst loopt door onder de foto.

Overgaan tot uitvoering

Wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel en directeur-bestuurder Marieke Vossen van Woonstichting JOOST ondertekenden woensdag 16 november een zogenaamd ‘Addendum’ op de koopovereenkomst die al van 4 november 2020 dateerde. Dit is nodig om tot concrete uitvoering over te kunnen gaan om zowel de woningen te ontwikkelen als de openbare buitenruimte te herinrichten. ‘Een belangrijke stap in een langlopend dossier, op weg naar 27 mooie nieuwe woonplekken in Boxtel”, aldus Van der Zanden en Vossen. “De te ontwikkelen woningen komen in een duurzaam gebouw, dat met drie woonlagen mooi in de omgeving past. Het woonprogramma sluit goed aan bij de woonbehoeften in de gemeente, namelijk betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zijn levensloopbestendig voor zowel jong als oud.”

Vervolgproces

Samen met buurt stelt de gemeente een inrichtingsplan voor de openbare buitenruimte op, om het parkeren goed te regelen en het aantal bomen te behouden. Nog dit jaar is de gemeente van plan om het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen. Dat wordt bekend gemaakt in de weekkrant De Meierij en het digitale gemeenteblad. De sloop van de voormalige school staat in het eerste kwartaal van 2023 gepland.

Meer informatie over dit project vind je op onze projectpagina.