Wat betekent de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting voor huurders JOOST?

Bewoners van woningen die gezamenlijk één warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben kunnen geen gebruik maken van het prijsplafond. Om ook hen te compenseren is er de regeling: ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting’ (TTB). Hier lees je wat dit betekent voor huurders van JOOST. 

Hoe worden de bedragen door de overheid bepaald?

De regeling is in de praktijk best ingewikkeld. De bedragen worden in 2 delen toegekend. Voor het eerste halfjaar van 2023 gelden de volgende bedragen:

Zelfstandige woonruimte (eengezinswoningen, appartementen, portiekwoningen, maisonettes, gallerijflats)

  • € 786,45 (zelfstandige woonruimte met blokwarmte/gas)
  • € 731,13 (zelfstandige woonruimte met blokelektriciteit)

Onzelfstandige woonruimte (kamer in een studentenhuis of woongroep)

  • € 329,28 (onzelfstandige woonruimte met blokwarmte/gas)
  • € 307,63 (onzelfstandige woonruimte met blokelektriciteit)

In november en december vorig jaar kregen alle huishoudens met een eigen elektracontract een eenmalige vergoeding van 2x € 190. Bewoners van een woning met blok elektriciteit hebben deze vergoeding niet ontvangen. Dit wordt nu ook geregeld met de tegemoetkoming. Voor zelfstandige woningen is dit € 380 en voor onzelfstandige woningen is dit € 160. Deze bedragen verschillen, omdat onzelfstandige woonruimtes  gemiddeld minder energie verbruiken.

Het exacte bedrag voor de tegemoetkoming voor de laatste 6 maanden van 2023 hangt af van het gemiddelde energietarief voor kleinverbruikers voor juli 2023. Dit wordt eind juni pas berekend.

Hoe gaan wij de bedragen met huurders van JOOST berekenen?

Bewoners betalen nu een voorschot gebaseerd op de afrekening energiekosten over 2022. Hierin is de verhoging van het energiecontract van 2023 nog niet verwerkt. JOOST betaalt nu de verhoogde voorschotten van 2023. We hebben de voorschotten voor de eerste helft van 2023 dus nog niet verhoogd. We bekijken nog of het nodig is om de voorschotten voor de tweede helft van 2023 te verhogen.

Wanneer de subsidieaanvraag voor de tegemoetkoming over het eerste halfjaar wordt goedgekeurd, wordt deze verrekend met de servicekosten van 2023. De tegemoetkoming voor het tweede halfjaar 2023 moet dus nog door de overheid worden bepaald. Zodra we deze ontvangen, wordt dit bedrag met de servicekosten van onze huurders over het laatste halfjaar van 2023 verrekend.

Welke wooncomplexen komen voor de Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting in aanmerking?

JOOST heeft zo’n 600 woningen met een blokaansluiting voor gas en of elektra. Voor die complexen hebben wij dus een subsidieaanvraag ingediend. Huurders die hier recht op hebben, worden binnenkort persoonlijk door ons geïnformeerd.

Het gaat om de volgende complexen:

Boxtel

Ursulinenpad (gas), St. Ursula (gas), Mgr. Bekkerstraat 6 (gas), Hoogheem (gas).

Rosmalen

Deken van Roestellaan (gas), Godfried Schalkenstraat (gas), Jan Krusemanstraat (gas), Herman Moerkerkenlaan (gas), Fort Prins Willem (gas), Hoogveld (gas), De Engstoep (gas), De Hoef (elektra) en Vincent van Goghlaan 1-3 (gas en elektra).