Ondertekening Sociaal Plan woningen Breukelen

Op woensdag 13 april werd het Sociaal Plan voor 38 huishoudens in de wijk Breukelen officieel ondertekend door Ad Boleij (voorzitter van Huurders van JOOST), directeur-bestuurder Rob Dekker en Riek Berendonk (voorzitter Klankbordgroep). Ook wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel was bij dit moment aanwezig.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Een officieel moment: de ondertekening van het Sociaal Plan. Op de foto van links naar rechts: Ad Boleij (voorzitter van Huurders van JOOST), directeur-bestuurder Rob Dekker en Riek Berendonk (voorzitter Klankbordgroep).

Ophalen woonwensen en presentatie nieuwbouwplannen

De huidige bewoners hebben recht op terugkeer. Met huurders die hiervoor interesse hebben, hadden wij begin juli een eerste bijeenkomst om woonwensen op te halen. Ook presenteerden we de voorlopige nieuwbouwplannen. Zie ook de afbeelding hieronder. We krijgen hierop al fijne positieve reacties. Die kregen we ook van omwonenden die we op woensdag 13 juli informeerden.

JOOST heeft op deze locatie plannen voor sloop en nieuwbouw. Het gaat om 30 woningen in de Hertogenstraat (huisnummers 2 t/m 24 en 1 t/m 35), 6 woningen in de Jan van Brabantstraat (huisnummers 17 t/m 27) en 2 woningen in de Van Hornstraat (huisnummer 67 en 69). Deze woningen zijn technisch verouderd en ook de installaties en de woningplattegronden – veel kleine kamers en een steile trap – voldoen niet meer aan de huidige tijd.

Sociaal plan

De afgelopen maanden heeft JOOST samen met de Klankbordgroep (met hierin een afvaardiging van bewoners) en met de Huurdersraad ‘Huurders van JOOST’ gewerkt aan een Sociaal Plan. De klankbordgroep is hierbij bijgestaan door de Woonbond. In het Sociaal Plan staan afspraken over onder andere vergoedingen, de mogelijkheid voor terugkeer en voorrang bij een andere woning.

Nieuwbouwplannen

De nieuwbouw op deze locatie wordt waarschijnlijk een mix van eengezinswoningen en appartementen. Deze plannen zijn nog niet definitief. We willen deze graag samen met de huidige bewoners verder uitwerken. Zij krijgen immers straks ook de mogelijkheid om terug te keren in hun oude buurt. Het worden in elk geval sociale huurwoningen.

Planning

De komende weken en maanden worden nog veel huisbezoeken gepland. Bewoners kunnen dan hun persoonlijke woonwensen aan ons doorgeven. Zodra alle bewoners zijn verhuisd, gaan we over tot sloop en maken we een begin met de nieuwbouw. We verwachten dat dit eind 2024 zal zijn.

Wijkvernieuwing Breukelen

Deze plannen zijn onderdeel van de wijkvernieuwing in Breukelen. Zo werden in 2019 de voormalige witte woningen aan de Van Hugenpothstraat gesloopt om plaats te maken voor 25 nieuwe woningen en 8 appartementen.

Ook plannen voor renovatie en groot onderhoud in de wijk

Ook hebben we plannen voor renovatie en groot onderhoud van 30 woningen in de Jan van Brabantstraat, Van Ranststraat en de Ridder van Cuijkstraat. De voorbereiding hiervan moet nog worden opgestart.