Plannen voor woningen Van Coothstraat en Prins Hendrikstraat

We hebben plannen om de 12 woningen in de Van Coothstraat (24 t/m 36) en Prins Hendrikstraat (88 t/m 96) te slopen voor nieuwbouw. Het besluit hiervoor hebben we zorgvuldig genomen na uitgebreid onderzoek.

Uitgebreid onderzoek

Vanwege de leeftijd van de woningen (bouwjaar 1951) hebben wij de bouwtechnische kwaliteit van deze woningen onderzocht. Hieruit bleek dat deze woningen technisch van zeer slechte kwaliteit zijn. Om echter een weloverwogen besluit te kunnen nemen of de woningen nog opgeknapt kunnen worden - met het vooruitzicht op de eisen die worden gesteld aan woningen in de toekomst zoals gasloze woningen - was er meer onderzoek nodig. Allereerst hebben we de woonervaringen van bewoners meegenomen. Deze hebben we in juli 2021 opgehaald tijdens een eerste bewonersbijeenkomst. Daarna zijn we nog bij verschillende bewoners op huisbezoek gegaan. En we hebben een onafhankelijk bureau Sellenra een uitgebreid bouwkundig onderzoek laten doen. De resultaten hiervan hebben we op 6 december 2021 persoonlijk aan bewoners toegelicht.

De tekst loopt door onder de foto.

Wat hebben we besloten?

De resultaten uit het rapport geven een duidelijk beeld. We kunnen op basis daarvan maar één conclusie trekken. De woningen zijn technisch zo sterk verouderd, dat renovatie financieel geen haalbare optie is. We kiezen daarom voor sloop en nieuwbouw. We begrijpen dat dit voor veel bewoners geen fijne boodschap is. Zij mogen daarom van ons verwachten dat wij alle aandacht voor ze hebben. Nu, maar ook de komende jaren, krijgen zij van ons zorgvuldige ondersteuning en begeleiding. En uiteraard houden we ook rekening met persoonlijke omstandigheden.

Waarom keuze voor sloop?

Waarom kiezen we niet voor deels sloop en deels renovatie? Die keuze is voor ons geen optie. Het zijn 12 vrijwel dezelfde woningen. Wanneer we kiezen voor renoveren, blijven het dezelfde woningen met dezelfde kleine plattegronden. De woningen zijn technisch allemaal verouderd. En wanneer je kijkt naar een langere periode van 30 tot 50 jaar, is renovatie financieel niet de beste keuze. Daarom kiezen we voor sloop en nieuwbouw. We kunnen dan mooie en nieuwe energiezuinige woningen realiseren, die helemaal voldoen aan alle eisen die worden gesteld.

Terugkeergarantie voor huidige bewoners

De huidige bewoners hebben heel veel rechten. Deze worden allemaal vastgelegd in een Sociaal Plan. Hierin staan in elk geval de volgende zaken: terugkeergarantie naar de nieuw te bouwen woningen, voorrang bij toewijzing naar een andere woning, verhuiskostenvergoeding, vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen (maatwerk), huurbevriezing en hulp bij verhuizing. Dit Sociaal Plan gaan we maken samen met bewoners. En zij kunnen hierbij ook advies krijgen van onze Huurdersraad en/of van de landelijke Woonbond.

Nieuwbouwplannen

We moeten onze nieuwbouwplannen nog gaan uitwerken. We willen hierover eerst met de huidige bewoners in gesprek. Wij betrekken hen bij de planvorming. Zij krijgen immers straks ook de mogelijkheid om terug te keren in hun oude buurt.

Planning

We nemen de tijd. Sloop is zeker niet vandaag of morgen. Maar pas eerder over 3 jaar. We zijn hierbij ook afhankelijk van nog te lopen procedures.

Tot die tijd

Onderhoudswerkzaamheden die al zijn gepland, voeren we gewoon uit. Ook reparatieverzoeken blijven we uitvoeren. Verder nemen we de tijd voor persoonlijke huisbezoeken om woonwensen op te halen en om te horen hoe bewoners bij het proces betrokken willen worden.