Onze directeur-bestuurder Rob Dekker gaat met pensioen

Het zit erop. Directeur-bestuurder Rob Dekker (67) trekt op 31 augustus 2022 voor het laatst de deur van JOOST achter zich dicht. Hij gaat met pensioen. “Ik vertrek met een goed gevoel”, vertelt hij. “Ik laat een jonge woningcorporatie achter die zich vanuit het hart inzet voor huurders, veel voor elkaar kreeg en staat als een huis.”

Tekst gaat verder onder de foto

Zijn notitieblokje voor de overdracht van zijn werk aan Marieke Vossen, de nieuwe directeur-bestuurder van JOOST, ligt inmiddels op zijn bureau. “Steeds als ik denk ‘oja, daar moet Marieke aan denken’, dan schrijf ik dat op. Want het werk van JOOST gaat na mijn vertrek natuurlijk gewoon door.”

‘Mensen stonden centraal’

Rob werd in januari 2007 directeur-bestuurder van – toen nog – Woonstichting St. Joseph. Dit was de Boxtelse corporatie die later zou opgaan in JOOST. “Ik heb bijna mijn hele werkzame leven wel ‘iets’ met volkshuisvesting gedaan. Zo zat ik in mijn jonge jaren in het opbouwwerk en was ik betrokken bij stadsvernieuwingsprojecten. Altijd vanuit de insteek om mensen, bewoners, prettig en veilig te laten wonen. En ik was ook altijd dáár waar mensen met een smalle beurs wat meer ondersteuning nodig hadden.” Hij weet nog dat hij destijds – de jaren tachtig van de vorige eeuw – veel met woningcorporaties aan tafel zat. “Dat was in de tijd dat ‘inspraak’ en ‘participatie’ nog helemaal niet vanzelfsprekend waren. Terwijl wijkbewoners wel degelijk een mening hadden over hun buurt, de betaalbaarheid van hun woningen, de leefbaarheid. Vanuit het wijkwerk behartigde ik in feite hun belangen, de mensen stonden voor mij centraal. Dat is nooit veranderd.”

Hard maken voor de kwaliteit van wonen

Dat gebeurde ook niet toen hij in de loop der jaren aan de andere kant van de tafel plaatsnam, als vertegenwoordiger van een woningcorporatie. “Ik had vroeger helemaal niet de ambitie om bij een woningcorporatie te gaan werken. Toch kwam het ervan, omdat ik me realiseerde dat ik ook dáár de mens centraal kon stellen. Me ook – of misschien wel juist – daar hard kon maken voor de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen.” Hij werkte bij verschillende woningcorporaties, was achtereenvolgens beleidsmedewerker, afdelingshoofd en directeur. Sluitstuk was zijn functie van directeur-bestuurder van JOOST. “Een prachtig sluitstuk, want wat we in de afgelopen vijftien jaar hebben bereikt, vind ik echt iets om trots op te zijn.”

Directeur-bestuurder Rob Dekker:  ‘We bereikten mooie mijlpalen waar ik met voldoening op terugkijk’.

Tekst gaat verder onder de foto

 

Lucht voor de woningmarkt

Hij herinnert zich nog dat hij er net aan de knoppen draaide toen in 2008 de financiële crisis uitbrak.  “Terugblikkend zie ik die crisis overigens niet als een uniek dieptepunt: de volkshuisvesting werd en wordt altijd beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen, de politiek, de staat van de wereld. Het is een golfbeweging. Kijk naar recente gebeurtenissen zoals de corona- en stikstofcrisis, de woningnood, de stijgende energieprijzen door onder meer de oorlog in Oekraïne en de tekorten aan bouwmaterialen. Daar moet je met lef, daadkracht en creativiteit in meebewegen. Het beste ervan maken, met de mensen en de betaalbaarheid van woningen op je netvlies. Dat hebben we hier altijd gedaan en dat werpt vruchten af. Kijk maar naar de vele woningen die we in de afgelopen paar jaar wisten te verduurzamen. En aan de dertig nieuwbouwprojecten die momenteel van de grond komen of die we net hebben opgeleverd. Daarmee geven we de moeilijke woningmarkt in ons werkgebied wat lucht en komen er meer betaalbare woningen en appartementen beschikbaar voor zowel ouderen als jongeren, gezinnen en bijzondere doelgroepen.”

Sociaal beheer: fijn wonen in een fijne wijk

Zorgen voor goede huisvesting voor mensen met een smallere beurs is dé belangrijkste taak van een woningcorporatie. Rob heeft zijn opdracht echter altijd breder gezien, “misschien wel door mijn achtergrond in het wijkwerk. Vandaar dat we hier altijd aandacht hebben besteed aan sociaal beheer.” Die term was vijftien, twintig jaar geleden nog niet in zwang, maar het doel erachter wel, getuige de rol van JOOST bij de wijkvernieuwing van de Boxtelse wijk Selissen. “De flats en woningen daar, gebouwd in de jaren na de oorlog, begonnen mankementen te vertonen. Ook waren er problemen met de sociale samenhang”, weet Rob nog. “We hebben toen de krachten gebundeld met de gemeente, winkeliers, bewoners, projectontwikkelaars en andere partijen om deze wijk op de schop te nemen.” Grootschalige renovatie, sloop en nieuwbouw volgde. “De grote waarde van deze wijkvernieuwing is geweest dat we bijdroegen aan de realisatie van een buurt waarin het weer prettig wonen was. Dat is precies wat we met sociaal beheer beogen. Daarin gaat het niet puur om de woning zelf. We zien het echt als onze taak om ook de leefbaarheid in wijken en buurten te stimuleren. De verbinding te zoeken met bewoners, in samenwerking met de organisaties die daar ook actief zijn. Zoals gemeenten, welzijnsinstellingen, de politie. Anno 2022 hebben we maar liefst twintig Sociaal Beheer-medewerkers die daar elke dag voor in touw zijn. Daar ben ik behoorlijk trots op.”

Geslaagde fusie

Een belangrijke mijlpaal vindt Rob de fusie in 2019 die resulteerde in JOOST. “We voegden twee relatief kleine corporaties – uit Boxtel en Rosmalen – samen tot één middelgrote. Dat gaf ons meer slagkracht en meer kansen om in de hele regio voor goede, betaalbare huurwoningen te gaan zorgen. We namen ook nieuwe mensen aan. Niet zozeer alleskunners, maar juist echte specialisten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, vastgoedontwikkeling, bouw en communicatie. Op die vlakken is er immers genoeg te doen de komende jaren.” De fusie is geslaagd en in korte tijd stond JOOST te boek als een professionele organisatie die efficiënt werkt “én heel zichtbaar is voor huurders. Zo is onze slogan ‘Als een goede buurman’ bijvoorbeeld goed geland. Het geeft veel voldoening dat ik daaraan heb mogen meewerken.”

‘JOOST ligt op koers’

“Wat ik achterlaat, is een financieel gezonde, jonge woningcorporatie met een mooie club mensen. Allemaal medewerkers die gedreven paraat staan voor alle huurders en woningzoekenden, die innovatie omarmen en willen blijven leren. Ik vertrek dan ook met een goed gevoel, wetende dat JOOST op koers ligt en staat als een huis.”

‘Sporten, mijn moestuin, de kleinkinderen’

Het JOOST-boek kan hij voor hemzelf tevreden dichtslaan. “Misschien dat ik af en toe toch de collega’s ga missen. Of de hectiek van het werk, want geen dag was hetzelfde en daar houd ik wel van.” Maar bang voor een zwart gat is hij niet. “Er komen veel nieuwe dingen voor in de plaats. Veel vrije tijd bijvoorbeeld. De wereld ligt voor me open en wie weet wat er nog op mijn pad komt. Je hoort weleens dat mensen na hun pensioen fijn gaan reizen. Nu ben ik geen globetrotter, maar het zal er misschien wel vaker van komen dat ik met mijn vrouw de koffers pak om er even tussenuit te gaan. Daarnaast heb ik genoeg hobby’s: sporten, mijn moestuin, de kleinkinderen. Ik ben nog vitaal genoeg om daar met volle teugen van te genieten. En dat is precies wat ik na 1 september ga doen.”